Skip to main content

Europske snage solidarnosti

Zajedno snažniji.

Europske snage solidarnosti – naša misija i načela

Misija Europskih snaga solidarnosti

Europske snage solidarnosti okupljaju mlade kako bi izgradili uključivije društvo te pružili podršku ranjivim osobama i odgovorili na socijalne izazove. Mladima koji žele pomagati, učiti i razvijati se nudi inspirativno i osnažujuće iskustvo.

Načela Europskih snaga solidarnosti

Sudionici Europskih snaga solidarnosti imaju ideje, uvjerenja i očekivanja. Organizacije sudionice moraju voditi računa o tim potrebama jer su kao domaćini odgovorne za osiguravanje okruženja u kojem se osjeća poštovanje i povjerenje. Istovremeno organizacije koje sudjeluju u inicijativi ulažu mnogo vremena, energije i resursa da bi realizirale visokokvalitetnu aktivnost; stoga bi trebale očekivati da sudionici Europskih snaga solidarnosti pokažu sličnu razinu poštovanja lokalnih zajednica i ljudi koji su izravno uključeni u aktivnosti.

U tim se općim načelima ponašanja uzima u obzir velika raznolikost mogućih sudionika, organizacija i okruženja u kojima bi se aktivnosti mogle provoditi. Trebala bi se prilagoditi specifičnim okolnostima svake aktivnosti.

Mladi koji se namjeravaju pridružiti Europskim snagama solidarnosti trebali bi pažljivo pročitati ovaj dokument. Sudionik Europskih snaga solidarnosti obvezuje se na poštovanje sljedećih načela:

  • sudionici Europskih snaga solidarnosti prihvaćaju vrijednosti solidarnosti i poštovanja ljudskog dostojanstva i ljudskih prava te vjeruju u promicanje poštenog i jednakog društva u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost
  • sudionici Europskih snaga solidarnosti teže za jačanjem solidarnosti među ljudima, istovremeno poštujući njihove kulture i tradicije te žele izgraditi zajednicu podijeljenih odgovornosti i uzajamne potpore
  • sudionici Europskih snaga solidarnosti žele smisleno pridonijeti društvu i pokazat će solidarnost, suradnju i uzajamno razumijevanje
  • sudionici Europskih snaga solidarnosti ne smiju djelovati ni na koji način kojim bi druge ili sebe doveli u opasnost
  • sudionici Europskih snaga solidarnosti moraju poštovati pravila, organizacijsku strukturu i prakse kojima se upravlja organizacijom domaćinom, imajući na umu da bi taj okvir mogao biti potreban za poštovanje osobnog zdravlja, sigurnosti i dostojanstva pojedinaca koji su uključeni u aktivnost. Sudionici Europskih snaga solidarnosti moraju poštovati i zakone koji su na snazi u zemlji domaćinu
  • pridruživanje Europskim snagama solidarnosti uvijek mora biti vlastiti izbor mlade osobe koja je slobodna napustiti inicijativu. Mladi imaju pravo odbiti svaku ponudu za raspoređivanje u okviru Snaga, a da to ne utječe na mogućnost primanja drugih ponuda u budućnosti
  • sudjelovanje u Europskim snagama solidarnosti ne uključuje plaćanje nikakve naknade
  • na kraju njihova angažmana sudionici Europskih snaga solidarnosti imaju pravo na primanje potvrde Europskih snaga solidarnosti kojom se potvrđuje njihovo sudjelovanje u aktivnosti
  • pri prihvaćanju raspoređivanja za volontersku aktivnost sudionici Europskih snaga solidarnosti potpisat će sporazum o solidarnosti s organizacijom sudionicom, u kojem su detaljno navedeni uvjeti njihove aktivnosti, u skladu s načelima Povelje o Europskim snagama solidarnosti. Ugovor o radu služit će sličnoj svrsi kod stručne aktivnosti
  • prije početka aktivnosti i za vrijeme angažmana, sudionici Europskih snaga solidarnosti primat će jasne informacije o zadacima koje će provesti i, prema potrebi, prikladno osposobljavanje i jezičnu potporu.