Skip to main content
© Kelly Sikkema - Unsplash © Kelly Sikkema - Unsplash

Jūsų įgūdžių pripažinimas visose Europos šalyse

Atnaujinta Antradienis, 24/08/2021

Dirbdamas, studijuodamas, vykdydamas savanorišką ar kitą veiklą užsienyje įgyjate svarbių įgūdžių ir kvalifikacijų, kurie gali būti naudingi ateityje. Kaip ES užtikrina, kad šie įgūdžiai būtų pripažįstami kitose Europos šalyse?

Jūsų akademinio laipsnio arba diplomo pripažinimas

Norėtumėte, kad jūsų studijos būtų pripažintos kitoje šalyje, nes vyksite į tą šalį pagal mainų programą arba norėtumėte dirbti ar studijuoti užsienyje? Kad tai padaryti būtų lengviau, ES parengė dvi kreditų sistemas, skirtas įvairiose ES šalyse įgytų kreditų santykiniams lygiams nustatyti: ECTS (aukštasis mokslas) ir ECVET (profesinis rengimas ir mokymas).

Be kreditų sistemų, yra ir Europos kvalifikacijų sandara (EKS), kuria naudojantis galima palyginti įvairių šalių nacionalines kvalifikacijų sandaras ir sistemas. Tai padės jums išsiaiškinti, kokio lygio kvalifikaciją galima įgyti kitose Europos šalyse, nes kiekvieną nacionalinį lygmenį galima susieti su vienu iš aštuonių EKS lygmenų.

Tai yra vadinamosios perkėlimo priemonės, nes akademiniai diplomai nėra savaime pripažįstami visoje ES. Tam, kad jūsų akademinis laipsnis arba diplomas būtų pripažintas kitoje ES šalyje, turėsite kreiptis į nacionalines institucijas. Tai gali būti daroma darbo tikslais (pvz., pradedant dirbti administravimo įstaigoje) arba jei norite toliau studijuoti kitoje šalyje (žr. šį sąrašą). 

Tam susisiekite su tos šalies, kurioje norėtumėte įvertinti ir palyginti savo diplomus, ENIC/NARIC centru. Tai gali būti jūsų šalyje, jei po studijų grįžtate į savo šalį, arba kitoje ES šalyje, jei ten persikeliate dirbti arba toliau studijuoti.

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų pripažinimas

Ne visada lengva pasiekti, kad įgyti įgūdžiai būtų patvirtinti. Kai baigiate mokslą oficialioje mokymo įstaigoje, pavyzdžiui, bakalauro studijas universitete, gaunate diplomą, kuriuo patvirtinama, kad įgijote tam tikrą kvalifikaciją ir įgūdžių. O jei dalyvavote savanoriškos veiklos projekte? Be jokių abejonių, išsiugdėte įgūdžių, kurie bus naudingi visą gyvenimą, tačiau turbūt negavote popieriaus lapo, kuriame tai būtų juodu ant balto parašyta.

Kad neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatus (pavyzdžiui, tai, ko išmokote savanoriaudamas) pripažinti būtų lengviau, ES šalių paprašyta nuo 2018 m. pradėti taikyti tokių rezultatų pripažinimo tvarką. Europos neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimo apraše apžvelgiama geroji šios srities patirtis.

Europinio formato gyvenimo aprašymui parengti ES sukūrė nemokamą internetinę priemonę „Europass“. „Europass“ formato gyvenimo aprašyme savanoriška veikla gali būti aprašyta darbo patirties skiltyje, o įgyti įgūdžiai – asmeninių įgūdžių skiltyje. 

Be to, „Europass“ gyvenimo aprašymą galima papildyti „Europass“ mobilumo dokumentu. Jį turi užpildyti jus į užsienį išsiuntusi institucija. Norėdami pasinaudoti šios priemonės privalumais, apsilankykite interneto svetainėje arba susisiekite su „Europass“ nacionaliniu centru.