Skip to main content
Our future in our hands 24-30 MAY 2021

Kysy Mariya Gabrielilta – nuoriso- ja koulutusasioista vastaavalta EU-komissaarilta

Euroopan nuorisoviikko alkaa muutaman päivän päästä.

Ennen nuorisoviikon tapahtumia voit esittää kysymyksiä nuoriso- ja koulutusasioista vastaavalle EU-komissaarille Mariya Gabrielille seuraavista aiheista: 

 • Millaisia osallistumismahdollisuuksia vuosina 2021–2027 järjestettävät Erasmus+ -ohjelma ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelma tarjoavat? 
 • Miten nuoret voivat osallistua päätöksentekoon etenkin koronaviruspandemian aikana? Miten uudet ohjelmat edistävät osallistavaa kulttuuria?
 • Tukevatko uudet ohjelmat kestävyyttä? Miten ne kannustavat organisaatioita ja yksilöitä ottamaan ympäristöasiat paremmin huomioon?
 • Onko Eurooppa valmis digiaikaan? Miten Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot edistävät digitalisaatiota? 
 • Miten ohjelmat tukevat elpymistä koronaviruspandemian jälkeen? Miten ne parantavat yhteisön selviytymiskykyä?
 • Miten lisätään osallistumista demokraattiseen toimintaan? Testaa ideoitasi.

Olemme kiinnostuneita kaikista ajatuksistasi, jotka liittyvät Euroopan nuorisoon, nuorten mahdollisuuksiin ja demokraattiseen toimintaan osallistumiseen. 

Kuka voi osallistua?

Jos olet 18–30-vuotias, asut jossakin Erasmus+ -ohjelman tai Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmamaassa ja osallistut ohjelmaan omissa nimissäsi, voit lähettää kysymyksesi komissaarille. Toimittajien ja median edustajien lähettämiä kysymyksiä ei nyt oteta huomioon.

Miten voin osallistua?

Tee kysymysvideo: katso suoraan kameraan, esitä kysymyksesi ja lähetä video meille 

Videosi saa olla enintään 30 sekuntia pitkä. Voimme poikkeustapauksessa hyväksyä valokuvan, jonka ohessa on kysymys joko kirjoitettuna tai äänitiedostona. Ne voidaan lähettää samalla tavalla kuin kysymysvideotkin. Voit esittää niin monta kysymystä kuin haluat.

Määräaika kysymysten lähettämiselle on 30.5.2021 klo 00.00 (Brysselin aikaa).

Valintamenettely 

Euroopan komission henkilöstö käy kysymykset läpi, ja jatkoon valituista kysymyksistä osa pääsee komissaarin kanssa tehtävään videoon tai videoihin. Valinta perustuu toimitettujen videoiden laatuun ja kysymysten relevanssiin Euroopan nuorisoviikon kannalta. Lopullinen video tai videot julkaistaan European Youth Facebook-, Twitter- ja Instagram-tileillä.
Jatkoon valittujen osallistujien on hyväksyttävä tietosuojaseloste ja täytettävä suostumuslomake voidakseen osallistua.

Ehdot

 • Euroopan komissio ei ole vastuussa siitä, jos videot häviävät tai turmeltuvat tai jos ne toimitetaan väärin, tapahtui tämä millä tavalla tahansa.
 • Euroopan komissio ei missään tapauksessa ole vastuussa osallistujille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti koituvasta tappiosta, haitasta tai henkilövahingosta, joka on aiheutunut tai tapahtunut kysymysvideon kuvaamisen ja lähettämisen yhteydessä.
 • Komissiota ei voi pitää vastuussa mistään kustannuksista, joita osallistujille aiheutuu osallistumisen johdosta.

Aikataulu

Kysymysvideoiden lähettämiselle määritellään tietty ajanjakso Facebook-, Instagram- ja Twitter-julkaisuissa, ja jatkoon valittuihin osallistujiin otetaan yhteyttä pian määräajan umpeutumisen jälkeen.

 Valintaperusteet

 • Valintaperusteita ovat osallistumisehtojen noudattaminen, videon laatu ja kysymyksen relevanssi.
 • Valinnan suorittaa valintalautakunta, joka koostuu Euroopan komission henkilöstön edustajista. Valintalautakunta ottaa huomioon osallistumiskelpoisuutta ja videoita koskevat säännöt.

Palkkiot

 • Euroopan komissio tai mikään sen puolesta toimiva organisaatio ei missään vaiheessa pyydä mitään maksua tai ostoa vastineeksi osallistumisesta tähän menettelyyn.
 • Kaikki osallistujat vastaavat kaikista kuluista, joita heille voi aiheutua osallistumisesta ja videon kuvaamisesta ja lähettämisestä (mukaan lukien kaikki internetin käytöstä aiheutuvat kulut).

Sääntöjen hyväksyminen

 • Videon lähettäminen merkitsee Instagramin, Facebookin ja Twitterin käyttöehtojen hyväksymistä.
 • Osallistujat hyväksyvät, että videon lähettäminen antaa Euroopan komissiolle luvan ottaa heihin yhteyttä Instagramin, Facebookin tai Twitterin kautta tai sähköpostitse.
 • Euroopan komissio pidättää oikeuden näiden osallistumisehtojen muuttamiseen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja osallistumisehtojen päivittämiseen siihen varatulla verkkosivulla. Osallistuja vastaa siitä, että hän tarkistaa osallistumisehdot säännöllisesti edellä mainitussa osoitteessa voidakseen todeta mahdolliset muutokset.

Diskvalifiointi

 • Jos lähetetty video ei täytä edellä kuvattuja osallistumisehtoja, se voidaan diskvalifioida ilman ennakkoilmoitusta.
 • Osallistujat, jotka eivät hyväksy osallistumisehtoja tai henkilötietojensa käsittelyä tai jotka peruvat osallistumisehtojen hyväksyntänsä, diskvalifioidaan automaattisesti.

Tekijänoikeus

 • Osallistujat vakuuttavat, että he ovat sisältönsä/teoksensa ainoa tekijä ja siihen (mahdollisesti) liittyvien oikeuksien haltija ja että he eivät ole rikkoneet eivätkä tule rikkomaan mitään tekijänoikeutta, oikeutta yksityisyyteen, kuvaoikeutta tai minkään kolmannen osapuolen muuta oikeutta. Mikä tahansa näyttö plagioinnista, johon sisältyy jonkun muun tekijän kielen tai ajatusten luvaton käyttö ja niiden esittäminen ominaan, johtaa videon diskvalifiointiin.
 • Osallistujat vahvistavat myös, että kaikki sisältö on täysin mallivapaata. Tämä tarkoittaa, että kaikki kolmannet osapuolet, jotka ovat luoneet sisältöä tai osallistuneet jollain tavalla sisällön luomiseen, ovat aiemmin antaneet suostumuksensa edellä mainittuun käyttöön.
 • Sen lisäksi, että osallistujat vakuuttavat olevansa tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien omistajia, he vakuuttavat noudattaneensa videon tekemisessä kaikkia relevantteja lakeja (tekijänoikeus, yksityisyyden suoja jne.) ja että he ovat hankkineet kaikki tarvittavat oikeudet ja saaneet kaikki tarvittavat luvat. Osallistujien on otettava huomioon, että tähän saattaa sisältyä kolmansien osapuolten teoksia (kuten arkkitehtonista suunnittelua, veistoksia, valokuvia tai tavaramerkkejä) tai kuvaoikeuksia (jos valokuvassa on tunnistettavissa olevia henkilöitä).
 • Osallistujat eivät saa kuvata yksityishenkilöitä ilman lupaa. Lasten esiintyminen videolla edellyttää vanhempien lupaa. Videon lähettäessään osallistujat siirtävät Euroopan unionille peruuttamattomasti videon maailmanlaajuisen omistusoikeuden ja kaikki siihen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet. Euroopan unioni saa yksinoikeudet videon käyttöön, missä ”käyttö” tarkoittaa erityisesti tallentamista, arkistointia, toisintamista, muokkaamista, editointia, muuttamista, jakelua, esittämistä, julkaisemista, tulostamista, näyttämistä, lähettämistä eri kanavien kautta, saataville asettamista, yleisöviestintää, mukaan lukien sosiaalinen media, johdannaisteosten laatimista, synkronointia, kääntämistä tai muuta käyttöä digitaalisessa ja materiaalisessa muodossa.
 • Euroopan unioni saa myös oikeuden sallia videon uudelleenkäytön komission asiakirjojen uudelleenkäytöstä 12 päivänä joulukuuta 2011 annetun komission päätöksen (2011/833/EU) mukaisesti.
 • Osallistujien on myös luovuttava oikeudestaan tulla mainituksi videon tekijänä edellä mainittua käyttöä varten. Lähettämällä videon osallistujat vakuuttavat, että he eivät tekijänoikeuden alaisten moraalisten oikeuksiensa nojalla vastusta nimensä mainitsemista tai mainitsematta jättämistä, kun videota esitetään yleisölle (esimerkiksi kun se julkaistaan sosiaalisessa mediassa).

Sovellettava oikeus

Näitä osallistumisehtoja koskeviin mahdollisiin kiistoihin sovelletaan Euroopan unionin oikeutta, jota tarpeen mukaan täydennetään Belgian aineellisella oikeudella. Kaikki näistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät mahdolliset erimielisyydet, kiistat tai vaateet, joista osallistuja ja Euroopan unioni eivät pääse sovintoratkaisuun, käsitellään yksinomaan Brysselin tuomioistuimissa.

Tietosuoja

 • Tämän menettelyn järjestää Euroopan komission koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto, yksikkö 01 (rekisterinpitäjä).
 • Kaikkia mahdollisesti kerättyjä henkilötietoja (nimi, kansalaisuus, syntymäaika, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sosiaalisen median tili jne.) pitää hallussaan rekisterinpitäjä tai sen uskottu edustaja, ja niitä käytetään ainoastaan tässä yhteydenpidossa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tiedot säilytetään 1 vuoden ajan videoiden lähetysajan päättymisestä, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti.
 • Euroopan komissio on sitoutunut turvaamaan henkilötietojen suojan. Henkilötietoja käsitellään asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti. Kaikkia komission koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosaston tai sen toimeksisaajien käsittelemiä henkilötietoja käsitellään samalla tavoin.
 • Jos osallistujat haluavat tarkistaa, mitä henkilötietoja heistä tallennetaan, pyytää niiden muuttamista, korjaamista tai poistamista tai jos heillä on kysyttävää oikeuksistaan tai tietojen käsittelystä tämän toiminnan yhteydessä, he voivat ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään osoitteella: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.
 • Tarpeen vaatiessa he voivat ottaa yhteyttä Euroopan tietosuojavaltuutettuun (ESPS). Yhteystiedot ja tiedot rekisteröidyn oikeuksista ovat saatavilla Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla: https://edps.europa.eu/.

Yhteydenotot

 • Jos osallistuja haluaa peruuttaa osallistumisehtojen hyväksyntänsä, hän voi lähettää viestin osoitteeseen EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.
 • Jos osallistuja haluaa esittää kysymyksiä ennen videonsa lähettämistä tai sen jälkeen, hän voi ottaa yhteyttä järjestävään yksikköön osoitteella: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.