Skip to main content
Our future in our hands 24-30 MAY 2021

Kérdezd Marija Gabrielt, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztost!

Az Európai Ifjúsági Hét néhány nap múlva megnyitja kapuit.

A közelgő rendezvénysorozat előtt lehetőséged nyílik arra, hogy kérdéseidet feltedd közvetlenül Marija Gabrielnek, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztosnak. Az alábbi témákkal kapcsolatban kérdezhetsz: 

 • Az új Erasmus+ és az új Európai Szolidaritási Testület (2021–2027): mindenkinek kínál lehetőségeket e két program? 
 • A fiatalok szerepvállalásának növelése a döntéshozatalban, kiváltképp a koronavírus-világjárvány alatt, és az új programok szerepe a részvételi kultúra megerősítésében
 • Jól szolgálják-e ezek az új programok a fenntarthatóság ügyét, és hogyan ösztönzik a szervezeteket és az egyéneket a környezet fokozott védelmére?
 • Felkészült-e Európa a digitális korra, és hogyan fogja előmozdítani az új Erasmus+ program és az új Európai Szolidaritási Testület a digitális átalakulást? 
 • Hogyan járulnak hozzá az új programok a koronavírus-járvány utáni helyreállításhoz és a reziliencia kiépítéséhez?
 • Oszd meg velünk a demokratikus részvételre vonatkozó elképzeléseidet!

Van még valami, ami eszedbe jut az európai ifjúsággal, az európai fiatalok lehetőségeivel és a demokratikus életben való részvételükkel kapcsolatban? 

Ki vehet részt?

Ha az életkorod 18 és 30 év között van, és az Erasmus+, illetve az Európai Szolidaritási Testület valamelyik programországában élsz, benyújthatod saját nevedben kérdése(i)det Marija Gabriel biztosnak. Az újságírók és a média képviselői által benyújtott videókat nem vesszük figyelembe.

Hogyan lehet részt venni?

Kérjük, hogy készíts videofelvételt. Tedd fel kérdésedet a kamera előtt, és küldd el nekünk: 

Ügyelj arra, hogy a videofelvétel ne legyen 30 másodpercnél hosszabb. Kivételes esetben elfogadunk fényképet, rajta az írásban feltett kérdéssel, vagy hangfelvételt. Ezek a formátumok szintén a fent leírt módon nyújthatók be. Annyi kérdést tehetsz fel, amennyit csak akarsz.

A kérdések benyújtásának határideje: 2021. május 30., 00:00 óra (közép-európai idő szerint).

Kiválasztási eljárás 

Az Európai Bizottság munkatársai áttekintik a benyújtott kérdéseket, és kiválasztják közülük azokat, amelyek szerepelni fognak a Marija Gabriel biztossal készült kisfilm(ek)ben. A kiválasztás az alapján történik, hogy milyen minőségűek a benyújtott videók, és mennyire illeszkednek az Európai Ifjúsági Hét tematikájába. A végleges videó(ka)t az Európai Ifjúsági Hét közösségi felületein: a Facebookon, a Twitteren és az Instagramon tesszük közzé.
A kiválasztott videók benyújtóinak el kell fogadniuk a részvételi feltételeket, és ki kell tölteniük a hozzájárulási formanyomtatványt ahhoz, hogy jogosultak legyenek a részvételre.

Feltételek

 • Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget az elveszett, sérült vagy helytelenül benyújtott videókért, függetlenül attól, hogy miként történt a probléma.
 • Az Európai Bizottság semmilyen körülmények között nem felelős a résztvevőket, harmadik feleket vagy vagyontárgyakat a szóban forgó videó felvétele vagy benyújtása miatt vagy azzal összefüggésben ért veszteségekért, károkért, illetve személyi sérülésekért.
 • A Bizottság nem tehető felelőssé a résztvevők esetleges költségeiért, amelyek e kezdeményezésben való részvételük kapcsán merültek fel.

Ütemezés

A kérdéseket tartalmazó videók beküldésének határidejét közzétesszük majd a Facebookon, az Instagramon és a Twitteren. A kiválasztott kérdések beküldőivel röviddel a határidő után vesszük fel a kapcsolatot.

 Kiválasztási szempontok

 • A kérdéseket a következő kritériumok alapján választjuk ki: az általános feltételek tiszteletben tartása, a videó minősége és a kérdés relevanciája.
 • A kiválasztást egy, az Európai Bizottság munkatársaiból álló zsűri fogja lefolytatni a részvételi jogosultság és a benyújtási kritériumok alapján.

Díjak

 • Sem az Európai Bizottság, sem más, a nevében eljáró szervezet semmikor, semmilyen formában nem tart igényt díjfizetésre vagy vásárlásra a részvételért.
 • A videók elkészítéséhez és benyújtásához kapcsolódó esetleges költségek (ezen belül adott esetben az internet-hozzáférés összes költsége) a résztvevőket terhelik.

A szabályok elfogadása

 • A kérdést tartalmazó videók benyújtásával a résztvevők elfogadják az Instagram, a Facebook, illetve a Twitter használati feltételeit.
 • A videók benyújtásával a résztvevők hozzájárulnak, hogy az Európai Bizottság kapcsolatba lépjen velük az Instagramon, a Facebookon, a Twitteren vagy e-mailben.
 • Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy bejelentés nélkül bármikor módosítsa vagy átdolgozza ezeket az általános feltételeket, és adott esetben frissíti az e feltételeket ismertető weboldal tartalmát. A résztvevők felelőssége, hogy rendszeresen ellátogassanak az említett weboldalra, és tájékozódjanak az általános feltételek esetleges változásairól.

Kizárás

 • Azok a benyújtott videók, amelyek nem felelnek meg a fent felsorolt feltételeknek, előzetes értesítés nélkül kizárhatók a részvételből.
 • Azokat a résztvevőket, akik nem fogadják el az általános feltételeket vagy utólag visszavonják jóváhagyásukat, illetve akik nem járulnak hozzá személyes adataik kezeléséhez, automatikusan kizárjuk a részvételből.

Szerzői jog

 • A résztvevők kijelentik és igazolják, hogy az általuk benyújtott tartalomnak/alkotásnak ők az egyedüli szerzői és (adott esetben) ők a szerzői jogok egyedüli tulajdonosai, továbbá hogy nem sértették meg és nem sértik harmadik felek szerzői jogait, magánélethez való jogát, képmáshoz való vagy egyéb jogát. A plagizálás – egyebek mellett egy másik szerző gondolatainak és nyelvezetének engedély nélküli felhasználása és sajátként való beállítása –, ha bizonyítást nyer, kizárást von maga után.
 • A résztvevők ezenfelül megerősítik, hogy a tartalom egésze teljeskörűen felhasználható, azaz a tartalmat létrehozó, vagy a tartalom létrehozásában bármely módon részt vevő személyek hozzájárulnak a fent ismertetett felhasználáshoz.
 • Amellett, hogy a szerzői és szomszédos jogok tulajdonosai, a résztvevők kijelentik, hogy a videó létrehozásakor minden vonatkozó (szerzői jogi, adatvédelmi stb.) jogszabályt betartottak, és minden szükséges jogot és engedélyt megszereztek. A résztvevőknek figyelembe kell venniük, ha videójukban harmadik felek által készített művek (például építészeti tervek, szobrok, fényképek vagy védjegyek) vagy azonosítható személyeket ábrázoló képek szerepelnek (a szerzői jog, illetve a képekhez kapcsolódó jogok tiszteletben tartása végett).
 • A résztvevők nem készíthetnek felvételt magánszemélyekről az ő beleegyezésük nélkül. Gyermekek csak szülői engedéllyel szerepelhetnek a videóban. A videó benyújtásával a résztvevők visszavonhatatlanul és az egész világra kiterjedően átruházzák az Európai Unióra a benyújtott videó tulajdonjogát és a videóhoz kapcsolódó szellemitulajdon-jogok összességét. Az Európai Unió megszerzi a benyújtott videó kizárólagos használatának jogát. Itt a „használat” a következőket jelenti: a benyújtott videó tárolását, archiválását, sokszorosítását, szerkesztését, változtatását, terjesztését, bemutatását, közzétételét, kinyomtatását, megjelenítését, közvetítését, a nagyközönség számára való rendelkezésre bocsátását, a nyilvánossághoz történő közvetítését a közösségi médián keresztül is, származékos művek készítéséhez való felhasználását, szinkronizálását, lefordítását vagy más módon történő felhasználását, digitális formátumban és anyagi formában egyaránt.
 • Az Európai Unió jogot szerez arra is, hogy engedélyezze a benyújtott videó további felhasználását a bizottsági dokumentumok további felhasználásáról szóló, 2011. december 12-i 2011/833/EU bizottsági határozattal összhangban.
 • A résztvevőnek továbbá a fent említett felhasználás céljából le kell mondania arról a jogáról, hogy a benyújtott videó szerzőjeként azonosítható legyen. A videó benyújtásával a résztvevő kijelenti, hogy nem fog a szerzői jog szerinti személyhez fűződő jogai alapján kifogást emelni amiatt, hogy fel van tüntetve vagy nincs feltüntetve a neve az általa benyújtott videó nyilvánosságra hozatalakor (például a közösségi oldalakon való közzétételkor).

Alkalmazandó jog

Az ezen általános feltételekkel kapcsolatos minden vitára az Európai Unió joga az irányadó, szükség esetén Belgium anyagi jogával kiegészítve. Amennyiben az itt foglaltakkal kapcsolatos jogvita, ellentmondás vagy követelés a résztvevő és az Európai Unió között békés úton nem rendezhető, az ügyet a brüsszeli bíróságok kizárólagos hatáskörébe kell utalni.

Adatvédelem

 • Ezt a tevékenységet az Európai Bizottság Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóságának 01-es szervezeti egysége (az adatkezelő) szervezi.
 • Az összegyűjtött személyes adatokat (név, állampolgárság, születési idő, postacím, e-mail-cím, telefonszám, közösségimédia-fiókok stb.) – adott esetben – az adatkezelő, az adatfeldolgozó vagy megbízott képviselőjük tárolja. A személyes adatokat kizárólag e kommunikációs tevékenység céljára használjuk. Ezeket az adatokat harmadik felekkel nem osztjuk meg. Az adatokat 1 évig őrizzük meg a benyújtási időszak végétől számítva, és azután automatikusan töröljük őket.
 • Az Európai Bizottság elkötelezett a személyes adatok védelme mellett. A személyes adatok kezelése az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban történik. Az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság és szerződéses vállalkozói is minden esetben ennek megfelelően járnak el a személyes információk kezelése során.
 • Ha a résztvevők ellenőrizni szeretnék, hogy személyes adataik közül melyeket tároljuk, illetve ha módosíttatni, javíttatni vagy töröltetni kívánják azokat, továbbá ha kérdésük van e tevékenységük során kezelt információkkal vagy jogaikkal kapcsolatban, az adatkezelő illetékes munkatársaihoz fordulhatnak a következő e-mail-címen: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.
 • Ha így nem sikerül megoldani a problémát, a résztvevők felvehetik a kapcsolatot az európai adatvédelmi biztossal. Az elérhetőségi adatokat és az érintetteket megillető jogokat az európai adatvédelmi biztos weboldalán lehet megtalálni: https://edps.europa.eu/.

Kapcsolattartó

 • Azok a résztvevők, akik vissza kívánják vonni a szerződési feltételekre vonatkozó jóváhagyásukat, ezzel kapcsolatban az EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu e-mail-címre írhatnak.
 • Azok a résztvevők, akik kérdéseket kívánnak feltenni a videó elküldése előtt vagy után, a szervezésért felelős egységhez fordulhatnak a következő e-mail-címen: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.