Skip to main content
Our future in our hands 24-30 MAY 2021

Întrebări pentru Mariya Gabriel, comisar pentru tineret și educație

Săptămâna europeană a tineretului începe în câteva zile.

În perioada premergătoare evenimentelor planificate, vă invităm să îi adresați întrebări doamnei Mariya Gabriel, comisarul pentru tineret și educație. Sunt binevenite întrebările pe subiectele de mai jos: 

 • Noile programe Erasmus+ și Corpul european de solidaritate pentru perioada 2021-2027 oferă oportunități pentru toți? 
 • Consolidarea implicării tinerilor cetățeni în procesul decizional, în special în timpul pandemiei de COVID-19 și modul în care noile programe vor contribui la consolidarea culturii participative.
 • Noile noastre programe iau în considerare durabilitatea și încurajează organizațiile și persoanele fizice să își intensifice practicile ecologice?
 • Este Europa pregătită pentru era digitală și cum vor stimula noile programe Erasmus+ și Corpul european de solidaritate transformarea digitală? 
 • Cum vor contribui noile programe la redresarea post-COVID și la consolidarea rezilienței?
 • Testați-vă ideile pentru o participare democratică sporită.

Orice alt subiect legat de tinerii Europei, de oportunitățile pe care le au și de participarea lor la viața democratică. 

Cine poate participa?

Dacă aveți vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani, locuiți în țările participante la programele Erasmus+ și în Corpul european de solidaritate și acționați în nume propriu, îi puteți adresa întrebări comisarului. Nu vor fi luate în considerare întrebările adresate de jurnaliști și de reprezentanții mass-media.

Cum puteți participa

Vă rugăm să transmiteți întrebarea în format video, să o formulați privind direct în camera de luat vederi și să ne-o trimiteți: 

 • fie prin intermediul unei postări pe platformele de comunicare socială: Twitter sau Instagram, utilizând hashtagul #EUYouthWeek 
 • fie prin e-mail, la adresa EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu 

Înregistrările video nu trebuie să depășească 30 de secunde. În cazuri excepționale, acceptăm și fotografii, însoțite de întrebări formulate în scris sau de fișiere audio. Metodele de transmitere sunt, și în aceste cazuri, tot cele descrise mai sus. Puteți adresa oricâte întrebări doriți.

Termenul de transmitere a întrebărilor este 30 mai 2021, ora 00:00 (ora Bruxelles-ului).

Procedura de selecție 

Personalul Comisiei Europene va examina întrebările trimise și va întocmi o listă restrânsă a celor care vor figura în videoclipul sau videoclipurile finale cu doamna comisar. Selecția se va baza pe calitatea materialelor video transmise și pe relevanța întrebărilor pentru tematica generală a Săptămânii europene a tineretului. Videoclipul sau videoclipurile selectate vor fi postate pe platformele de comunicare socială ale Săptămânii europene a tineretului: Facebook, Twitter și Instagram.
Participanții preselectați trebuie să accepte Termenii și condițiile și să completeze formularul de consimțământ pentru a fi eligibili.

Condiții

 • Comisia Europeană nu își asumă responsabilitatea pentru materialele video pierdute, corupte sau care au fost trimise în mod incorect, indiferent de motiv.
 • Comisia Europeană nu va putea fi în niciun caz trasă la răspundere pentru eventualele pierderi, daune, prejudicii personale aduse participanților, părților terțe sau bunurilor ori cauzate sau suferite de aceștia cu ocazia înregistrării și trimiterii materialului video.
 • Comisia nu poate fi considerată răspunzătoare pentru costurile suportate de participanți în contextul participării la acest exercițiu.

Calendar

Pe conturile de Facebook, Instagram și Twitter va fi definit un interval specific de timp pentru trimiterea materialelor video. Participanții preselectați vor fi contactați la scurt timp după expirarea termenului-limită.

 Criterii de selecție

 • Criteriile de selecție vor fi: respectarea condițiilor generale, calitatea materialului video și relevanța întrebării.
 • Selecția va fi efectuată de un juriu alcătuit din membri ai personalului Comisiei Europene, pe baza criteriilor de eligibilitate și de înscriere.

Taxe

 • Comisia Europeană sau orice altă organizație care acționează în numele său nu va solicita, în niciun moment, nicio formă de plată sau taxă de participare la acest exercițiu.
 • Toți participanții își asumă responsabilitatea pentru eventualele costuri sau cheltuieli pe care le suportă pentru a înregistra sau trimite materialul video (inclusiv pentru toate costurile de acces la internet).

Acceptarea regulilor

 • Prin trimiterea unei întrebări, se consideră că participantul a acceptat termenii de utilizare ai Instagram, Facebook și Twitter.
 • Prin trimiterea unei întrebări, participantul este de acord să fie contactat de Comisia Europeană pe Instagram, Facebook, Twitter sau prin e-mail.
 • Comisia Europeană își rezervă dreptul de a modifica în orice moment și fără preaviz aceste condiții generale și se angajează să le actualizeze pe pagina de internet dedicată. Participantul are responsabilitatea de a consulta cu regularitate condițiile generale la adresa menționată mai sus, pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări.

Descalificare

 • Contribuțiile care nu respectă condițiile generale menționate mai sus pot fi descalificate fără notificare prealabilă.
 • Participantul care nu este de acord cu condițiile generale sau cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal sau care își retrage acordul cu privire la condițiile generale va fi automat exclus.

Drepturi de autor

 • Participantul declară și atestă că este singurul autor și titularul de drept al conținutului/materialului inclus în contribuția sa (dacă este cazul) și că nu a încălcat și nu va încălca niciun drept de autor, drept la viața privată, drept de imagine sau orice alt drept al unei părți terțe. Orice dovadă de plagiat, inclusiv utilizarea neautorizată a reflecțiilor și limbajului altui autor și însușirea acestora, va conduce la descalificarea participantului.
 • Participantul confirmă, de asemenea, că întregul conținut face obiectul unei renunțări totale la drepturile de autor, ceea ce înseamnă că toate părțile terțe care au creat conținut sau au participat, într-un fel sau altul, la crearea de conținut și-au exprimat deja consimțământul în legătură cu utilizarea susmenționată.
 • Pe lângă deținerea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, participantul declară că a respectat toată legislația relevantă (privind drepturile de autor, drepturile la viață privată etc.) atunci când a produs materialul video și că a obținut toate drepturile și toate autorizațiile necesare. Participantul trebuie să aibă în vedere că aceasta ar putea include lucrări ale unor părți terțe (de exemplu, proiecte arhitecturale, sculpturi, fotografii sau mărci) sau drepturi de imagine (dacă într-o fotografie apar persoane care pot fi identificate).
 • Participantul nu trebuie să filmeze persoane fizice fără consimțământul acestora. Copiii au nevoie de acordul părinților pentru a putea apărea în materialul video. Trimițând contribuția, participantul transferă în mod irevocabil Uniunii Europene dreptul de proprietate asupra contribuției, valabil peste tot în lume, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală asociate acesteia. Uniunea Europeană dobândește dreptul exclusiv de a utiliza contribuția, prin „utilizare” înțelegând în special stocarea, arhivarea, reproducerea, editarea, modificarea, distribuirea, prezentarea, publicarea, tipărirea, afișarea, difuzarea, punerea la dispoziție și comunicarea către public, inclusiv pe platformele de comunicare socială, crearea de produse derivate, sincronizarea, traducerea sau utilizarea în orice alt mod a contribuției, atât în format digital, cât și material.
 • De asemenea, Uniunea Europeană dobândește dreptul de a autoriza reutilizarea contribuției în conformitate cu Decizia Comisiei din 12 decembrie 2011 privind reutilizarea documentelor Comisiei (2011/833/UE).
 • Participantul trebuie, de asemenea, să renunțe la dreptul de a fi identificat ca autor al contribuției în cazul utilizărilor menționate mai sus. Trimițând contribuția, participantul garantează că, în baza dreptului său moral conferit de dreptul de autor, nu se va opune ca numele său să fie sau să nu fie menționat atunci când aceasta este prezentată publicului (de exemplu, atunci când este publicată pe platformele de comunicare socială).

Dreptul aplicabil

Orice controversă privind aceste condiții generale este reglementată de legislația Uniunii Europene, completată, dacă este necesar, de dreptul material al Belgiei. În cazul în care un litigiu, o controversă sau o reclamație rezultând din sau în legătură cu subiectul prezentului document nu se poate soluționa pe cale amiabilă între participant și Uniunea Europeană, instanțele din Bruxelles vor avea competența exclusivă asupra soluționării lor.

Protecția datelor

 • Această activitate este organizată de Direcția Generală Educație și Cultură a Comisiei Europene, Unitatea 01 (operatorul de date).
 • Dacă este cazul, toate informațiile cu caracter personal colectate (numele, cetățenia, data nașterii, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon, conturile de pe platformele de comunicare socială) vor fi păstrate de operatorul de date, de persoana împuternicită de către acesta sau de către reprezentanții lor de încredere și vor fi utilizate numai în scopul prezentei activități de comunicare. Datele nu vor fi divulgate niciunui terț. Ele vor fi păstrate timp de 1 an după încheierea perioadei de trimitere a contribuțiilor, după care vor fi șterse automat.
 • Comisia Europeană se angajează să respecte protecția datelor cu caracter personal. Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725. Toate informațiile cu caracter personal prelucrate de Direcția Generală Educație și Cultură sau de contractanții acesteia sunt tratate în consecință.
 • Dacă participantul dorește să verifice ce date cu caracter personal sunt stocate, dacă dorește să le modifice, să le corecteze sau să le șteargă, sau dacă are întrebări privind informațiile procesate în contextul acestei activități sau drepturile care îi revin, trebuie să contacteze echipa de asistență a operatorului de date la adresa: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu .
 • Dacă acest pas este insuficient pentru soluționarea problemei care îl preocupă, trebuie să contacteze Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD). Informațiile de contact sunt disponibile, alături de detalii privind drepturile persoanelor vizate, pe site-ul AEPD: https://edps.europa.eu/ .

Contact

 • În cazul în care un participant dorește să retragă aprobarea termenilor și condițiilor, acesta poate contacta EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.
 • Dacă participantul dorește să adreseze întrebări înainte sau după trimiterea materialului video, poate contacta unitatea organizatoare la următoarea adresă: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.