Skip to main content
Our future in our hands 24-30 MAY 2021

Pitajte Mariyu Gabriel, povjerenicu za obrazovanje i mlade

Europski tjedan mladih otvorit će svoja vrata za nekoliko dana.

Kao pripremu za niz događanja pozivamo vas da svoja pitanja uputite Mariyi Gabriel, povjerenici za obrazovanje i mlade. Vaša su pitanja dobrodošla posebno u vezi s temama u nastavku. 

 • Novi programi Erasmus+ i Europske snage solidarnosti za razdoblje 2021. – 2027.: nude li se prilike svima? 
 • Snažnije sudjelovanje mladih građana u donošenju odluka, posebno tijekom pandemije bolesti COVID-19 i način na koji će novi programi pridonijeti jačanju participativne kulture
 • Je li u nove programe ugrađena održivost i kako oni potiču organizacije i pojedince na razvoj i jačanje zelene prakse?
 • Je li Europa spremna za digitalno doba i kako će novi programi Erasmus+ i Europske snage solidarnosti potaknuti digitalnu transformaciju? 
 • Kako će novi programi pridonijeti oporavku nakon pandemije i izgradnji otpornosti?
 • Kako povećati demokratsko sudjelovanje – testirajte svoje ideje.

Pošaljite svoja pitanja i o drugim temama koje su povezane s mladima u Europi, prilikama koje im se pružaju i njihovim sudjelovanjem u demokratskom životu. 

Tko može sudjelovati?

Ako imate 18 do 30 godina, živite u zemlji sudionici programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti i djelujete u vlastito ime, svoja pitanja možete uputiti povjerenici. Pitanja koja pošalju novinari i predstavnici medija neće se uzeti u obzir.

Kako sudjelovati

Pitanje dostavite u obliku videozapisa, izgovorite ga u kameru i pošaljite nam ga: 

 • kao objavu na društvenim mrežama Twitter ili Instagram koristeći hashtag #EUYouthWeek 
 • ili e-poštom na adresu EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu 

Ograničite videozapise na 30 sekundi. U iznimnim slučajevima prihvatit ćemo priloge u obliku fotografije s pisanim pitanjem ili audiodatotekom. Prilozi u tom formatu mogu se poslati na isti način kako je prethodno navedeno. Možete postaviti više pitanja – koliko god želite.

Rok za dostavljanje priloga je 30. svibnja 2021. u 00:00 (ponoć po briselskom vremenu).

Postupak odabira 

Zaposlenici Europske komisije pregledat će pristigla pitanja i napraviti uži izbor onih koja će biti uvrštena u konačne videozapise s povjerenicom. Odabir će se temeljiti na kvaliteti dostavljenih videozapisa i relevantnosti pitanja za tematsko područje Europskog tjedna mladih. Konačni videozapisi objavit će se na društvenim mrežama Europskog tjedna mladih: Facebooku, Twitteru i Instagramu.
Sudionici koji uđu u uži izbor moraju prihvatiti uvjete za sudjelovanje i ispuniti obrazac suglasnosti kako bi ih se uzelo u obzir.

Uvjeti

 • Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za izgubljene, oštećene ili netočno poslane videozapise, bez obzira na to kako do toga dođe.
 • Europska komisija ni u kojem slučaju ne odgovara za bilo kakav gubitak, štetu, oštećenje ili tjelesnu ozljedu sudionika ili trećih osoba, kao ni za imovinsku štetu, prouzročene ili pretrpljene u vezi sa snimanjem i slanjem pitanja putem videozapisa.
 • Komisija ne odgovara ni za kakve troškove sudionika koji sudjeluju u ovom događaju.

Kronologija

Vremenski okvir za slanje pitanja putem videozapisa objavit će se na Facebooku, Instagramu i Twitteru, a sudionici koji uđu u uži izbor primit će poruku o tome ubrzo nakon isteka roka za slanje videozapisa.

 Kriteriji za odabir

 • Kriteriji za odabir bit će sljedeći: pridržavanje uvjeta, kvaliteta videozapisa i relevantnost pitanja.
 • Odabir će provesti povjerenstvo sastavljeno od zaposlenika Europske komisije koji provjeravaju ispunjavanje uvjeta za sudjelovanje i poštovanje pravila sudjelovanja.

Naknade

 • Europska komisija ili bilo koja druga organizacija koja djeluje u njezino ime ni u jednom trenutku neće tražiti nikakav oblik plaćanja ili kupnje za sudjelovanje u ovom događaju.
 • Svi sudionici sami su odgovorni za sve troškove ili izdatke snimanja i slanja videozapisa koje mogu imati zbog sudjelovanja (uključujući sve troškove pristupa internetu).

Prihvaćanje pravila

 • Slanje snimke znači prihvaćanje uvjeta korištenja Instagrama, Facebooka i Twittera.
 • Slanjem snimke sudionici su suglasni s tim da Europska komisija s njima stupi u kontakt putem Instagrama, Facebooka, Twittera ili e-pošte.
 • Europska komisija zadržava pravo izmijeniti ili prepraviti ove uvjete u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti, i obvezuje se da će ih ažurirati na posebnoj internetskoj stranici. Sudionik je odgovoran za redovito praćenje uvjeta na prethodno navedenoj adresi kako bi bio upoznat s mogućim promjenama.

Diskvalifikacija

 • Snimke koje nisu u skladu s prethodno navedenim uvjetima mogu se diskvalificirati bez prethodne obavijesti.
 • Sudionici koji nisu suglasni s uvjetima ili s obradom njihovih osobnih podataka ili koji povuku suglasnost s uvjetima bit će automatski diskvalificirani.

Autorska prava

 • Sudionici jamče da su jedini autori i nositelji prava sadržaja/djela njihove snimke i da nisu i neće prekršiti autorska prava, pravo na privatnost, pravo na uporabu slika ni bilo koje drugo pravo trećih osoba. Svaki dokazani plagijat, među ostalim neovlaštena uporaba govora i misli drugog autora i predstavljanje istih kao vlastitih za posljedicu će imati diskvalifikaciju.
 • Time sudionici potvrđuju i da je cjelokupni sadržaj dostupan bez ograničenja, što znači da su sve treće osobe koje su na bilo koji način stvarale sadržaj ili sudjelovale u njemu dale svoj prethodni pristanak za prethodno navedenu uporabu tog sadržaja.
 • Uz posjedovanje autorskih i srodnih prava, sudionici izjavljuju da su poštovali sve relevantne zakone (autorska prava, prava na privatnost itd.) pri izradi svojeg videozapisa te da su stekli sva potrebna prava i dobili sve potrebne dozvole. Sudionici moraju uzeti u obzir da to može uključivati djela trećih strana (kao što su arhitektonski nacrti, skulpture, fotografije ili žigovi) ili prava na slike (ako fotografija prikazuje osobe koje se mogu identificirati).
 • Sudionici ne smiju snimati privatne osobe bez njihova pristanka. Djeca koja se pojavljuju u videozapisu trebaju imati odobrenje roditelja. Slanjem snimke sudionici neopozivo prenose vlasništvo nad snimkom i svim pravima intelektualnog vlasništva povezanima sa snimkom u cijelom svijetu na Europsku uniju. Europska unija stječe isključiva prava na uporabu snimke, pri čemu „uporaba” znači prvenstveno pohranu, arhiviranje, reprodukciju, montažu, izmjenu, distribuciju, izvođenje, objavu, tiskanje, prikazivanje, prijenos, stavljanje na raspolaganje javnosti, uključujući na društvenim medijima, ponovnu uporabu sadržaja, sinkronizaciju, prevođenje ili na bilo koji drugi način uporabu te snimke, u digitalnom i materijalnom obliku.
 • Europska unija stječe i pravo odobravanja ponovne uporabe snimke u skladu s Odlukom Komisije od 12. prosinca 2011. o ponovnoj uporabi dokumenata Komisije (2011/833/EU).
 • Sudionik se također mora odreći svojeg prava da bude naveden kao autor snimke za potrebe prethodno navedene uporabe. Slanjem snimke sudionik jamči da na temelju svojeg moralnog prava zaštićenog autorskim pravom neće uložiti prigovor na to da se njegovo ime navede ili ne navede kada se snimka predstavi javnosti (na primjer kada se objavi na društvenim medijima).

Mjerodavno pravo

Za svaki spor u vezi s ovim uvjetima mjerodavno je pravo Europske unije, prema potrebi dopunjeno materijalnim pravom Belgije. U slučaju da sudionik i Europska unija ne mogu sporazumno riješiti bilo kakav spor, prijepor ili pritužbu koji proizlaze iz predmeta ovog ugovora ili su povezani s njim, za njihovo rješavanje isključivu nadležnost ima sud u Bruxellesu.

Zaštita podataka

 • Ovo događanje organizira Glavna uprava Europske komisije za obrazovanje i kulturu, Odjel A1 (voditelj obrade podataka).
 • Sve prikupljene osobne podatke, prema potrebi, (ime, državljanstvo, datum rođenja, poštansku adresu, adresu e-pošte, telefonski broj, račune na društvenim medijima itd.) čuvat će voditelj obrade podataka, izvršitelj obrade podataka ili njihovi pouzdani predstavnici te će se upotrebljavati samo za potrebe ove komunikacijske aktivnosti. Ti podaci neće se dijeliti s trećim osobama. Podaci će se čuvati do godinu dana nakon isteka roka za slanje, a zatim će se automatski izbrisati.
 • Europska komisija obvezuje se štititi osobne podatke. Svi osobni podaci obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725. Sa svim osobnim podacima koje obrađuje Glavna uprava za obrazovanje i kulturu ili njezini ugovaratelji postupa se u skladu s time.
 • Ako sudionici žele provjeriti koji su osobni podaci pohranjeni, izmijeniti ih, ispraviti ili izbrisati, ili ako imaju pitanja u vezi s podacima koji su obrađeni u kontekstu ove aktivnosti ili pitanja o svojim pravima, trebaju se obratiti službi za podršku voditelja obrade podataka na sljedećoj adresi: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu .
 • Ako to nije dovoljno za odgovore na njihova pitanja, trebali bi se obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (EDPS). Podaci za kontakt i podaci o pravima ispitanika dostupni su na internetskim stranicama Europskog nadzornika za zaštitu podataka na adresi: https://edps.europa.eu/ .

Kontakt

 • Ako sudionik želi povući pristanak koji je dao u vezi s uvjetima, može se obratiti na: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu
 • Ako sudionik želi postaviti pitanja prije ili nakon slanja videozapisa, može se obratiti Odjelu koji organizira ovaj događaj na sljedećoj adresi: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.