Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

Young person icon
Jaunieši

Viss par dalību, reģistrāciju un personīgo kontu


Organisation icon
Organizācijas

Viss par dalību un to, kā piekļūt organizācijām domātajam portālam


Koronavīruss: ietekme uz “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa mobilitātes aktivitātēm

• Komisija pilnībā respektē visus ierobežošanas pasākumus, kuri pašreiz tiek veikti valstu līmenī. Komisija arī saprot, ka minētie pasākumi var ietekmēt studentu, skolēnu, brīvprātīgo un citu personu dalību “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusā. 
• Pašreizējās situācijas dēļ atsevišķi dalībnieki vai nu nevar aizbraukt no mājām, vai arī no apmeklētās valsts nevar atgriezties mājās. Šajā nenoteiktajā un mainīgajā laikā daļa vecāku nemaz neļauj saviem bērniem ceļot.
• Reaģējot uz to, mēs programmas īstenošanā piemērojam vislielāko elastību, kādu vien pieļauj piemērojamais tiesiskais regulējums. 
• Esam devuši norādījumus “Erasmus+” valstu aģentūrām, ka tās var izmantot nepārvaramas varas klauzulas. Līdz ar to aģentūras varēs novērtēt iespēju akceptēt papildu izmaksas līdz pat dotācijas maksimālajai summai. Turklāt tās varēs plānotos pasākumus atlikt līdz pat 12 mēnešiem katrā projektā. Arī valstu iestādes ir informētas.
• Mēs ļoti uzmanīgi sekojam līdzi situācijai un noteiksim papildu pasākumus, ja tādi būs vajadzīgi.
• Jautājumi un atbildes par “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa darbību Covid-19 pandēmijas apstākļos pieejamas te.

Eiropas Solidaritātes korpusa pašreizējie piedāvājumi

Lasīt jaunākās ziņas