Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Young person icon
Pro jednotlivce

Další informace, jak se aktivně zapojit, zaregistrovat a přihlásit se do osobního účtu.


Organisation icon
Pro organizace

Další informace o tom, jak se aktivně zapojit a využívat portál pro organizace.


Vliv šíření koronavirové nákazy na mobilitu v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity

• Evropská komise plně respektuje všechna opatření, která v současné době přijímají členské státy EU. Zároveň si je vědoma toho, že tato opatření mohou ovlivnit účast studentů, žáků, dobrovolníků a dalších osob na programu Erasmus+ a v Evropském sboru solidarity. 
• Za současné situace nemohou někteří účastníci vycestovat z domovské země nebo se tam naopak vrátit. Někteří rodiče proto svým dětem nedovolují cestovat.
• Z naší strany se v mezích právního rámce snažíme o maximální flexibilitu. 
• Zaslali jsme národním agenturám programu Erasmus+ pokyny, že mohou uplatnit klauzule týkající se „vyšší moci“. Budou tak moci schválit dodatečné náklady až do maximální výše grantu nebo odložit plánované aktivity u každého projektu až o 12 měsíců. Informovali jsme rovněž vnitrostátní orgány.
• Situaci pozorně monitorujeme a v případě potřeby přijmeme další opatření.
• Otázky a odpovědi týkající se aktivit v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity s ohledem na pandemii COVID-19 najdete zde