Skip to main content
© Photo by Daniel Josef on Unsplash © Photo by Daniel Josef on Unsplash

Onlineaktivisme

Seneste opdateret den Fredag, 11/06/2021

Kort fortalt går aktivisme ud på at give sin mening til kende og gøre en aktiv indsats for at mobilisere folk og få politisk indflydelse. Onlineaktivisme handler derfor om at bruge digitale værktøjer som sociale medier, blogs, debatplatforme og underskriftindsamlinger til at skabe den forandring, du gerne vil se.

Ønsker du at gøre en forskel i dit lokalsamfund? Vil du gerne være med til at forandre Europa eller verden? Din mening gør en forskel. Der er forskellige måder at blive hørt på som f.eks. at demonstrere for klimaet. Det kan også gøres online – se hvordan.

Sådan får du dit budskab ud i verden

Unge er aktive og skubber på for forandring på en række områder som f.eks. forskelsbehandling (#BlackLivesMatter), ligestilling mellem mænd og kvinder (#MeToo) og klimaændringer (#FridaysForFuture). Da disse initiativer ikke udelukker hinanden, kan du støtte dem alle, og hver især indeholder de et stærkt og nødvendigt budskab og en opfordring til handling.

Brugen af fælles hashtags hjælper med at forbinde mennesker over hele verden, som kæmper for samme sag. På den måde bliver de stærkere sammen og kan koordinere deres indsats for at opnå større gennemslagskraft.

Det er de unge, der bedst ved, hvordan budskaberne kan tilpasses, så de får større gennemslagskraft, ved hjælp af digitale værktøjer og sociale medier – så brug dine særlige evner, og spred dit budskab! Du kan f.eks. bruge TikTok, Instagram eller Twitter til at øge folks bevidsthed og skabe opmærksomhed om forhold, som du ønsker at ændre. 

Hvis du har lyst til at videreudvikle din idé og få dine argumenter ud bredt, kan du dele og debattere dem med andre ved hjælp af platforme som the 25 Percent Project og Media Activism eller via European Youth Ideas, som er en forbindelse mellem dig og Europa-Parlamentet inden for rammerne af konferencen om Europas fremtid. Du kan komme med forslag til løsning af de problemer, som Europa står over for i dag, og give dit bud på fremtidens Europa.

Tag skridtet, og før din idé ud i livet

Hvis din idé passer sammen med konkrete projekter eller idéer, som kan gennemføres inden for en bestemt tidsramme, kan du starte en onlineunderskriftsindsamling ved hjælp af platforme som Change.org.

For at gennemføre din idé eller dit projekt i praksis, får du sandsynligvis brug for økonomisk støtte. Der er platforme, du kan bruge til at sprede budskabet om, hvad du gerne vil gøre, og samle støtte til din sag, f.eks. GoFundMe, Goteo og Avaaz.

Har dit ønske om at forandre verden med EU at gøre?

EU's ungdomsdialog er et forum for dialog mellem unge og beslutningstagere inden for rammerne af EU's strategi for unge. Den har til formål at sikre, at der tages hensyn til unges og ungdomsorganisationers synspunkter og behov ved udformningen af EU's ungdomspolitikker. Her kan du se kontaktpunkterne for EU's ungdomsdialog

Ud over at dele dine idéer og synspunkter kan du deltage i engagerede debatter om, hvordan vi skaber nutidens og fremtidens EU, f.eks. på together.eu, som Europa-Parlamentet har oprettet for at få borgerne til at deltage i demokratiet og skabe kontakt mellem dem.

Du kan også starte et europæisk borgerinitiativ. Det er din mulighed for sammen med andre EU-borgere at opfordre Europa-Kommissionen til at handle og foreslå lovgivning på et område, som endnu ikke er reguleret. Enhver kan indsende et forslag på platformen, iværksætte en kampagne og begynde processen med at indsamle 1 million underskrifter i mindst 7 forskellige EU-lande. Når det mål er nået, skal Europa-Kommissionen udtrykke sin holdning til jeres initiativ. 

Endelig kan du tage kontakt til medlemmer af Europa-Parlamentet, der som folkevalgte repræsentanter varetager borgernes interesser med hensyn til EU's lovgivning og sikrer, at de andre EU-institutioner arbejder demokratisk.

Husk, at din mening gør en forskel, og at du kan blive hørt, uanset hvor du bor – du skal bare vælge de midler, der passer bedst til dig og din sag.