Skip to main content
© Photo by Daniel Josef on Unsplash © Photo by Daniel Josef on Unsplash

Aktīvisms tiešsaistē

Pēdējās atjaunināšanas datums piektdiena, 11/06/2021

Vienkārši runājot, aktīvisms nozīmē rīkoties un paust savu viedokli, lai mobilizētu citus ar mērķi ietekmēt politiku. Aktīvisms tiešsaistē nozīmē izmantot digitālos rīkus, piemēram, sociālos plašsaziņas līdzekļus, blogus, diskusiju platformas un lūgumrakstus, lai panāktu pārmaiņas, kuras vēlies redzēt.

Vēlies ietekmēt vietējo kopienu? Vēlies panākt pārmaiņas Eiropā vai pasaulē? Tavai balsij ir nozīme! Ir dažādi veidi, kā likt sevi sadzirdēt. Piemēram, tu vari piedalīties klimata pārmaiņu aktualizēšanai veltītā gājienā. Taču tu vari rīkoties arī tiešsaistē. Uzzini, kā!

Tava vēstījuma spēks

Pēdējo gadu laikā sabiedrības uzmanība ir pievērsta vairākām nopietnām problēmām, tādām kā rasu diskriminācija (#BlackLivesMatter), dzimumu līdztiesība (#MeToo) un klimata pārmaiņas (#FridaysForFuture), un jaunieši ir mudinājuši uz pārmaiņām šajā sakarā. Kampaņas nav savstarpēji izslēdzošas, tāpēc vari atbalstīt tās visas, un katrai no tām ir spēcīgs vēstījums un to pavada atbilstīga rīcība.

Kopīgu tēmturu izmantošana palīdz veidot saikni starp cilvēkiem visā pasaulē, kuri rīko kampaņas par kopīgu mērķi. Vienotībā ir spēks. Turklāt koordinēta rīcība var nodrošināt lielāku ietekmi.

Jaunieši ļoti labi zina, kā pielāgot vēstījumus un ietekmēt sabiedrību, izmantojot dažādus digitālos rīkus un sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālus. Iesaisties arī tu — izsaki savu viedokli! Lai informētu un diskutētu par situācijām, kurās vēlies redzēt pārmaiņas, tu vari izmantot, piemēram, platformas TikTok, Instagram vai Twitter

Ja vēlies attīstīt savu ideju un plašāk izklāstīt savus argumentus, vari dalīties ar idejām un diskutēt šādās platformās: the 25 Percent ProjectMedia Activism vai European Youth Ideas, kas sasaista jauniešus un Eiropas Parlamentu Konferences par Eiropas nākotni ietvaros. Vari sniegt ierosinājumus saistībā ar problēmām, ar kurām Eiropa patlaban saskaras, un dalīties savās idejās par rītdienas Eiropu.

Sper soli uz priekšu un virzi savu ideju!

Ja tava ideja ir saistīta ar konkrētu projektu vai ideju, ko var īstenot noteiktā termiņā, vari izveidot lūgumrakstu tiešsaistē, izmantojot platformu Change.org.

Lai īstenotu tavu ideju vai projektu, tev galvenokārt būs vajadzīga finansiāla palīdzība. Šajā ziņā tev var noderēt platformas GoFundMe, Goteo vai Avaaz, kurās tu apraksti, ko vēlies darīt, un vāc atbalstu savam mērķim.

Vai pārmaiņas, ko vēlies redzēt, ir saistītas ar ES?

ES un jaunatnes dialogs ir dialogs starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, un tas ir daļa no ES jaunatnes stratēģijas. Tas ir veids, kā tiek gādāts, lai, veidojot ES jaunatnes politiku, tiktu ņemts vērā jauniešu un jauniešu organizāciju viedoklis, uzskati un vajadzības. ES un jaunatnes dialoga kontaktpunktu kontaktinformāciju atradīsi šeit

Lai ietekmētu ES šodienu un rītdienu, tu vari dalīties ar savām idejām un viedokļiem, kā arī izveidot jaunas diskusijas vai piedalīties jau notiekošās diskusijās, piemēram, platformā together.eu, ko Eiropas Parlaments izveidojis, lai veicinātu demokrātisku līdzdalību un veidotu saikni starp iedzīvotājiem.

Vari arī ierosināt Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Tas ir ES mehānisms, lai aicinātu Eiropas Komisiju rīkoties un ierosināt tiesību aktus jautājumā, kas vēl nav reglamentēts. Ikviens var iesniegt priekšlikumu platformā, uzsākt kampaņu un sākt parakstu vākšanu, lai savāktu vienu miljonu parakstu no vismaz septiņām dažādām ES valstīm. Ja tavs priekšlikums gūs nepieciešamo atbalstu, Eiropas Komisijai būs jāpauž sava nostāja. 

Visbeidzot, tu vari sazināties ar Eiropas Parlamenta deputātiem, jo pilsoņi viņus ir ievēlējuši, lai tie pārstāvētu iedzīvotāju intereses ES likumdošanas procesā un nodrošinātu, ka citas ES iestādes darbojas demokrātiski.

Zini, ka tava balss ir svarīga, un tu vari likt to sadzirdēt, lai kur arī tu pašlaik atrastos — tev tikai jāizvēlas līdzekļi, kas vislabāk atbilst tev un tavām idejām!