Skip to main content
© Photo by Daniel Josef on Unsplash © Photo by Daniel Josef on Unsplash

Spletni aktivizem

Zadnja sprememba Petek, 11/06/2021

Preprosto povedano, aktivizem pomeni ukrepanje in izražanje mnenja za mobiliziranje ljudi in končno doseganje političnega učinka. Zato je namen spletnega aktivizma uporaba digitalnih orodij, kot so družbeni mediji, blogi, platforme za razpravo in peticije kot sredstvo za doseganje želenih sprememb.

Želiš vplivati na svojo lokalno skupnost? Si želiš sprememb v Evropi ali po svetu? Tvoj glas šteje. Svoje mnenje lahko izraziš na različne načine, na primer na protestnih pohodih proti podnebnim spremembam. Poglej, kako lahko to storiš tudi na spletu.

Moč tvojega sporočila

V zadnjem času so mladi aktivni in si prizadevajo za spremembe na več področjih, kot so diskriminacija (#BlackLivesMatter), enakost spolov (#MeToo) ali podnebne spremembe (#FridaysForFuture). Ta področja se medsebojno ne izključujejo, zato lahko podpreš vse, vsako pa ima odločno in potrebno sporočilo ter ga spremljajo ukrepi.

Uporaba skupnih ključnikov pomaga povezati ljudi po vsem svetu, ki se zavzemajo za isti cilj. Tako so skupaj močnejši in lahko usklajujejo ukrepe za doseganje večjega učinka.

Mladi so najbolje pripravljeni in znajo prilagoditi sporočila in doseči učinek z različnimi digitalnimi orodji in kanali družbenih medijev, zato uporabi svoj edinstveni talent in širi sporočilo! Za ozaveščanje in izražanje mnenja o razmerah, ki jih želiš spremeniti, lahko uporabiš na primer TikTok, Instagram ali Twitter. 

Če želiš razviti svojo zamisel in svoje argumente širše predstaviti, jih lahko deliš in razpravljaš na platformah, kot so: the 25 Percent ProjectMedia Activism ali European Youth Ideas, ki je vezni člen med tabo in Evropskim parlamentom v okviru konference o prihodnosti Evrope. Lahko predlagaš rešitve o vprašanjih, s katerimi se Evropa sooča danes, in deliš svoje zamisli za Evropo prihodnosti.

Naredi korak naprej in uresniči svojo zamisel

Če je tvoja zamisel povezana s konkretnim projektom ali zamislijo, ki jo je mogoče izvesti v določenem časovnem okviru, lahko vložiš spletno peticijo prek platform, kot je Change.org.

Za uresničitev svoje zamisli ali projekta boš običajno potreboval/-a finančno pomoč. Obstajajo platforme, na primer GoFundMe, Goteo ali Avaaz, ki jih lahko uporabiš za predstavitev svoje zamisli in pridobitev podpore za ta namen.

Ali je želena sprememba povezana z EU?

Dialog EU z mladimi je platforma za dialog med mladimi in nosilci odločanja v okviru strategije EU za mlade. Poskrbeti želi, da se pri oblikovanju mladinske politike EU upoštevajo mnenja, stališča in potrebe mladih in mladinskih organizacij. Oglej si kontaktne točke za dialog EU z mladimi

Poleg izmenjave zamisli in stališč se lahko pridružiš drugim zavzetim razpravam, da bi skupaj z drugimi oblikovali sedanjost in prihodnost EU, na primer na portalu together.eu, ki ga je Evropski parlament vzpostavil za spodbujanje demokratične udeležbe ter povezovanje državljank in državljanov.

Uporabiš lahko tudi evropsko državljansko pobudo. Gre za mehanizem EU, ki Evropsko komisijo poziva, naj ukrepa in predlaga zakonodajo v zvezi z zadevo, ki še ni urejena. Na platformi lahko vsakdo vloži predlog, začne kampanjo in se poda na pot zbiranja milijona podpisov ljudi iz najmanj 7 različnih držav EU. Ko bo tvoj predlog to dosegel, bo Evropska komisija morala izraziti svoje stališče. 

Na koncu lahko navežeš stik s poslanci in poslankami Evropskega parlamenta, saj so ti izvoljeni predstavniki državljank in državljanov, ki zastopajo interese ljudi v zvezi s pripravo zakonodaje EU in zagotavljajo demokratično delovanje drugih institucij EU.

Ne pozabi, da tvoj glas šteje in se lahko sliši, kjer koli si. Le izberi način, ki je zate in za tvoj namen najbolj primeren.