Skip to main content
© Photo by Daniel Josef on Unsplash © Photo by Daniel Josef on Unsplash

Vaikuta verkossa

Päivitetty viimeksi Perjantai, 11/06/2021

Aktivismi on toimintaa ja mielipiteenilmaisua, jonka tavoitteena on kannustaa ihmisiä aktivoitumaan ja saada aikaan poliittisia muutoksia. Nettiaktivismissa taas käytetään muutoskeinoina verkkokanavia, kuten sosiaalista mediaa, blogeja, keskustelufoorumeja ja vetoomuksia.

Haluatko vaikuttaa paikallisyhteisöösi? Haluatko nähdä Euroopan tai maailman muuttuvan? Mielipiteilläsi on merkitystä. Voit ilmaista mielipiteitä monin tavoin, esimerkiksi osallistumalla ilmastomarsseille. Saat äänesi kuuluviin myös verkossa – tutustu eri mahdollisuuksiin.

Viestissäsi on voimaa

Meneillään on useita liikkeitä, joissa nuoret voivat toimia muutosvoimana. Niiden teemoina ovat esimerkiksi syrjintä (#BlackLivesMatter), sukupuolten tasa-arvo (#MeToo) ja ilmastonmuutos (#FridaysForFuture). Voit halutessasi tukea niitä kaikkia – jokainen niistä ajaa tärkeää asiaa ja tekee merkityksellistä työtä.

Yhteiset aihetunnisteet yhdistävät ihmisiä, jotka kampanjoivat saman asian puolesta eri puolilla maailmaa. Näin liikkeet vahvistuvat ja ihmiset voivat suunnitella yhteisiä toimia, jotta saadaan aikaan enemmän.

Nuoret osaavat parhaiten viestiä ja vaikuttaa erilaisten digitaalisten työkalujen ja sosiaalisen median kanavien avulla, joten hyödynnä kykyjäsi ja levitä tietoa! Esimerkiksi TikTokissa, Instagramissa ja Twitterissä voit nostaa esiin epäkohtia, joihin haluat muutoksen. 

Jos haluat kehittää ideoitasi ja levittää näkemyksiäsi laajemmin, voit jakaa sisältöä ja keskustella esimerkiksi näillä alustoilla: the 25 Percent ProjectMedia Activism ja European Youth Ideas, joka on osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia ja välittää tietoa nuorten ja Euroopan parlamentin välillä. Voit ottaa kantaa Euroopan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin ja esittää ratkaisuehdotuksia.

Tee ideoista totta

Jos mielessäsi on konkreettinen projekti, jonka voi toteuttaa tietyssä ajassa, voit tehdä sen tueksi verkkovetoomuksen esimerkiksi Change.org-alustalla.

Projektisi toteuttamiseksi tarvitset ennen kaikkea taloudellista tukea. Tutustu alustoihin, joiden avulla voit sekä levittää sanaa hankkeestasi että kerätä sille varoja. Näitä ovat esimerkiksi GoFundMe, Goteo ja Avaaz.

Liittyykö tavoittelemasi muutos EU:hun?

EU:n nuorisodialogi on nuorisoasioita koskeva nuorten ja EU:n päätöksentekijöiden välinen keskustelumenettely. Se perustuu EU:n nuorisostrategiaan. Dialogin avulla pyritään varmistamaan, että nuorten ja nuorisojärjestöjen näkemykset ja tarpeet otetaan huomioon EU:n nuorisopolitiikassa. EU:n nuorisodialogin yhteyspisteet EU-maissa 

Voit myös osallistua yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja päästä sitä kautta vaikuttamaan EU:n nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Yksi tällaisista yhteisöistä on Euroopan parlamentin perustama yhdessä.eu, jonka tavoitteena on kannustaa ihmisiä demokraattiseen toimintaan ja saattaa heitä yhteen.

Vaikuttamiseen voi käyttää myös eurooppalaista kansalaisaloitetta. Sen avulla voi pyytää Euroopan komissiota ryhtymään toimiin ja tekemään lakialoitteen asiasta, jota ei vielä säännellä lailla. Kuka tahansa voi panna vireille kansalaisaloitteen ja kampanjoida sen puolesta. Kun aloitteelle on kerätty miljoona allekirjoitusta vähintään seitsemästä eri EU-maasta, komission on otettava aiheeseen kantaa. 

Voit myös ottaa yhteyttä Euroopan parlamentin jäseniin. Kansalaiset ovat valinneet heidät valvomaan, että kansan etu otetaan huomioon EU:n lainsäädännössä ja että muut EU:n toimielimet toimivat demokraattisesti.

Muista, että mielipiteelläsi on merkitystä ja että aina voit saada äänesi kuuluviin – kunhan valitset sopivat viestintäkeinot!