Skip to main content
© Photo by Daniel Josef on Unsplash © Photo by Daniel Josef on Unsplash

Internetaktivism

Senaste uppdatering Fredag, 11/06/2021

Aktivism är kort sagt att agera och göra sig hörd för att få med sig andra och så småningom lyckas påverka politiken. Internetaktivism handlar alltså om att använda digitala verktyg som sociala medier, bloggar, debattplattformar och namninsamlingar för att få igenom de förändringar du önskar dig.

Har du lust att påverka ditt lokalsamhälle? Vill du att Europa och världen förändras? Dina åsikter är viktiga. Det finns olika sätt att engagera sig på, till exempel att gå med i klimatmarscher. Du kan också vara aktiv på nätet – läs här hur du gör.

Kraften i ditt budskap

På senare tid har unga människor kämpat för förändring på flera områden, till exempel när det gäller diskriminering (#BlackLivesMatter), jämställdhet (#MeToo) och klimatet (#FridaysForFuture). Du kan stödja alla kampanjer. Att delta i den ena utesluter inte den andra – de har alla ett kraftfullt och viktigt budskap.

Att använda gemensamma hashtaggar kopplar samman människor i hela världen som är engagerade i samma fråga. Tillsammans blir de starkare och kan samordna sina aktioner för att de ska få större uppmärksamhet.

Unga människor vet bäst hur budskapen kan anpassas och få genomslag tack vare olika digitala verktyg och kanaler i sociala medier, så utnyttja din unika talang och informera andra! Du kan till exempel använda Tiktok, Instagram eller Twitter för att väcka intresse och prata om saker du vill förändra. 

Om du vill utveckla din idé och framföra dina argument på bredare basis kan du dela dem och debattera på plattformar som The 25 Percent Project och Media Activism. Ett annat exempel är European Youth Ideas som är en länk mellan dig och Europaparlamentet inom konferensen om Europas framtid. Du kan föreslå lösningar på problem som EU står inför i dag och dela med dig av dina framtidsidéer.

Gå vidare och förverkliga din idé

Om din idé gäller ett konkret projekt eller kan genomföras inom en viss tid kan du starta en namninsamling på nätet med hjälp av till exempel Change.org.

För att förverkliga din idé eller ditt projekt behöver du främst ekonomiskt stöd. Det finns plattformar som du kan använda för att få ut ditt budskap om vad du vill göra och få stöd för din sak, till exempel GoFundMe, Goteo eller Avaaz.

Vill du ändra världen på ett sätt som berör EU?

EU:s ungdomsdialog är ett diskussionsforum för unga och beslutsfattare inom EU:s ungdomsstrategi. Det är ett sätt att se till att EU:s ungdomspolitik tar hänsyn till de ungas och ungdomsorganisationernas synpunkter och behov. Här hittar du kontaktpunkterna för EU:s ungdomsdialog 

Förutom att dela dina idéer och synpunkter kan du starta och gå med i olika diskussioner med andra som också vill vara med och forma dagens och framtidens EU, till exempel together.eu, som skapats av Europaparlamentet för att främja det demokratiska deltagandet.

Du kan också använda dig av det europeiska medborgarinitiativet. Genom ett medborgarinitiativ kan man uppmana EU-kommissionen att vidta åtgärder och föreslå lagar om frågor som ännu inte omfattas av EU-lagstiftningen. Vem som helst kan lämna in ett förslag på plattformen och starta en kampanj för att samla in en miljon namnunderskrifter från minst sju olika EU-länder till stöd för sitt initiativ. Om ditt förslag får så många underskrifter måste EU-kommissionen yttra sig om vad man tänker göra åt ditt förslag. 

Du kan också kontakta ledamöter i Europaparlamentet eftersom de är valda företrädare för medborgarna och ska företräda deras intresse i EU:s beslutsprocess och se till att andra EU-institutioner arbetar i en demokratisk anda.

Glöm inte att dina åsikter är viktiga och att du kan göra dig hörd oavsett var du befinner dig. Du måste bara välja den kanal som passar dig och din fråga bäst!