Skip to main content
© Photo by Daniel Josef on Unsplash © Photo by Daniel Josef on Unsplash

Онлайн активизъм

Последна актуализация петък, 11/06/2021

Казано по-просто, активизмът е предприемане на действия и изразяване на позиции, за да се мобилизират хората и да се окаже въздействие върху политиките. Затова онлайн активизмът е свързан с използването на цифрови инструменти, например социални медии, блогове, дискусионни платформи и петиции като средство за постигане на желаната промяна.

Искаш ли да окажеш въздействие върху твоята местна общност? Искаш ли нещата в Европа или по света да се променят? Твоето мнение има значение. Съществуват различни начини гласът ти да бъде чут, като например маршовете във връзка с изменението на климата. Можеш да изразиш позицията си и онлайн — виж как.

Силата на твоето послание

Има няколко актуални теми, по които младите хора развиват дейност и настояват за промени, например дискриминация (#BlackLivesMatter), равенство между половете (#MeToo) или изменение на климата (#FridaysForFuture). Те не се изключват взаимно, така че можеш да подкрепиш всичките, а зад всяка от тези теми стоят конкретни действия и силно и необходимо послание.

Използването на общи хаштагове помага за свързване на хората по света, които се борят за една и съща кауза. По този начин те стават по-силни заедно и могат да координират действията си, за да постигнат по-голямо въздействие.

Младите хора най-добре знаят как да адаптират посланията и да постигат желания ефект чрез различни цифрови инструменти и канали в социалните медии, така че използвай уникалните си дарби и разпространи информацията! Можеш да използваш например TikTok, Instagram или Twitter, за да информираш другите и да говориш за ситуации, които искаш да промениш. 

Ако смяташ да развиеш идеята си и да изложиш своите аргументи по-обстойно, можеш да споделяш и дебатираш, използвайки платформи като: the 25 Percent Project (проект „25 процента“), Media Activism (Медиен активизъм) или European Youth Ideas (Идеи на европейската младеж), които са връзката между теб и Европейския парламент в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа. Можеш да правиш предложения по проблемите, пред които е изправена Европа днес, и да споделяш своите идеи за нейното бъдеще.

Действай и реализирай идеята си

Ако твоята идея върви ръка за ръка с конкретен проект или идея, които могат да бъдат реализирани в определен период от време, можеш да започнеш онлайн петиция, използвайки платформи като Change.org.

За да приложиш на практика твоята идея или проект, ще се нуждаеш най-вече от финансова помощ. Съществуват платформи, чрез които можеш да разпространиш информация за това какво искаш да направиш и да събереш средства за каузата си, например GoFundMe, Goteo или Avaaz.

Желаната от теб промяна в света свързана ли е с ЕС?

Диалогът по въпросите на младежта в ЕС е механизъм за комуникация между младите хора и създателите на политики, като той се осъществява в рамките на стратегията на ЕС за младежта. Затова неговата цел е да се гарантира, че мненията, вижданията и нуждите на младите хора и младежките организации се вземат предвид при определянето на политиките на ЕС за младежта. Тук можеш да провериш звената за контакт в рамките на диалога по въпросите на младежта в ЕС

Освен да споделяш идеите и вижданията си, можеш също така да се събираш с други хора или да се присъединяваш към други дискусии, за да допринесеш за очертаването на настоящето и бъдещето на ЕС, например общността together.eu, създадена от Европейския парламент с цел насърчаване на демократичното участие и свързването на граждани.

Можеш да използваш и възможностите, които предлага европейската гражданска инициатива. Това е механизъм на ЕС, чрез който от Европейската комисия се изисква да предприеме действия и да предложи закони по въпрос, който все още не е уреден. Всеки може да внесе предложение на платформата, да започне кампания и събиране на един милион подписа от поне 7 различни държави от ЕС. След като твоето предложение събере необходимите подписи, Европейската комисия ще трябва да изрази своята позиция. 

И накрая, можеш да се свържеш с членове на Европейския парламент, тъй като те са избрани от гражданите да представляват интересите на хората по отношение на законодателния процес в ЕС и за да се гарантира, че другите институции на ЕС работят демократично.

Не забравяй, че твоето мнение има значение и можеш да направиш така, че то да бъде чуто, просто трябва да избереш най-подходящите за теб и твоята кауза средства!