Skip to main content
© Photo by Daniel Josef on Unsplash © Photo by Daniel Josef on Unsplash

Veebiaktiivsus

Viimati uuendatud Reede, 11/06/2021

Lihtsamalt öeldes tähendab aktiivne eluviis tegutsemist ja oma hääle kuuldavaks tegemist, et kaasata teisi ja omada kokkuvõttes poliitilist mõju. Veebiaktiivsus on digivahendite, st sotsiaalmeedia, blogide, aruteluplatvormide ja petitsioonide kasutamine eesmärgiga tuua kaasa oodatud muutusi.

Kas soovid avaldada mõju oma kohalikule kogukonnale? Kas tahad näha muutust Euroopas või kogu maailmas? Igaühe arvamus loeb. Oma hääle kuuldavaks tegemisel on mitmeid võimalusi, näiteks võib osaleda kliimamuutuste vastasel meeleavaldusel. Sama saab aga teha ka veebis. Vaata, kuidas seda teha!

Sinu sõnumi jõud

Noored on viimasel ajal kaasa löönud mitmes tegevusvaldkonnas, mis vajavad muutmist. Näiteks diskrimineerimine (#BlackLivesMatter), sooline võrdõiguslikkus (#MeToo) või kliimamuutused (#FridaysForFuture). Need valdkonnad ei ole üksteist välistavad – toetada võib kõiki ning igaühel neist on oma jõuline ja vajalik sõnum ja seda toetavad tegevused.

Ühtmoodi trellsiltide kasutamine aitab ühendada ühiste ideede nimel võitlevaid inimesi kogu maailmast. See muudab koostöö tugevamaks ja aitab koordineerida ühist tegevust nii, et selle mõju oleks suurem.

Noored teavad kõige paremini, kuidas kohandada sõnumeid ja avaldada mõju eri digivahendite ja sotsiaalmeediakanalite abil – kasuta oma andeid ja näita end maailmale! Näiteks võid kasutada TikTokki, Instagrammi või Twitterit, et tõsta teadlikkust ja rääkida asjadest, mida soovid muuta. 

Kui tunned, et tahad oma ideid edasi arendada ja oma väiteid rohkem põhjendada, saad oma seisukohtade jagamiseks kasutada platvorme nagu the 25 Percent ProjectMedia Activism või European Youth Ideas, kõik need aitavad Euroopa tuleviku konverentsi raames luua sidemeid sinu ja Euroopa Parlamendi vahel. Võid pakkuda lahendusi probleemidele, millega Euroopa praegu silmitsi seisab, ja jagada oma nägemust Euroopa tulevikust.

Astu veel üks samm ja vii oma idee ellu!

Kui su idee on seotud konkreetse projekti või ideega, mida rakendatakse teatava aja jooksul, saad algatada veebipõhise petitsiooni platvormil Change.org.

Et oma idee või projekt ellu viia, on sul enamasti vaja rahalist toetust. On platvorme, mida saab kasutada selleks, et anda maailmale teada, mida tahad teha, ja koguda oma eesmärgi täitmiseks toetust, näiteks GoFundMe, Goteo või Avaaz.

Kas muutus, mida soovid maailmas näha, on ELiga seotud?

ELi noortedialoog on koht, kus noored ja poliitikakujundajad saavad mõtteid vahetada. Dialoogi peetakse ELi noortestrateegia raames. Seega tagab ELi noortedialoog, et noorte ja noorteorganisatsioonide arvamusi, seisukohti ja vajadusi võetakse ELi noortepoliitika kujundamisel arvesse. ELi noortedialoogi kontaktpunktid leiad siit

Lisaks oma ideede ja seisukohtade jagamisele, saad aruteludes ühineda teistega, kes on pühendunud ELi praeguse olukorra parandamisele ja tuleviku kujundamisele. Näiteks on Euroopa Parlament loonud platvormi together.eu, et suurendada demokraatlikku osalemist ja ühendada kodanikke.

Samuti võite kasutada ka Euroopa kodanikualgatust. Tegemist on ELi mehhanismiga, millega antakse Euroopa Komisjonile ülesanne võtta meetmeid ja esitada õiguslikke ettepanekuid õigusaktide vastuvõtmiseks seni reguleerimata valdkonnas. Kõik saavad platvormi kaudu ettepanekuid esitada, kampaaniaid algatada ja alustada oma idee toetuseks miljoni allkirja kogumist vähemalt seitsmest eri liikmesriigist. Kui ettepanekul on allkirjad olemas, peab Euroopa Komisjon väljendama oma seisukoha. 

Ning veel, võid võtta ühendust Euroopa Parlamendi liikmetega, sest nad on valitud esindama kodanike huve ELi õigusloomes ja kindlustama teiste ELi institutsioonide demokraatliku toimimise.

Pea meeles, et su hääl loeb ja et sa saad selle kuuldavaks teha kõikjalt ‒ pead vaid valima vahendi, mis sinu ja su eesmärgi jaoks kõige paremini sobib!