Skip to main content
© Photo by Daniel Josef on Unsplash © Photo by Daniel Josef on Unsplash

Aktivismus online

poslední aktualizace pátek, 11/06/2021

Jednoduše řečeno, aktivismus spočívá v tom, že se chopíte iniciativy a vyslovíte svůj názor s cílem mobilizovat ostatní a dosáhnout tak vlivu na tvorbu politik. U online aktivismu se pak za tímto účelem používají digitální nástroje, jako jsou sociální sítě a média, blogy, diskusní platformy a petice. I tak můžete dosáhnout změny, o kterou usilujete.

Chtěli byste se zasadit o lepší budoucnost vašeho okolí? Jste odhodláni přispět k pozitivním změnám v Evropě i v celosvětovém měřítku? Nebojte se svou myšlenku prosadit. Svůj názor můžete ostatním sdělit různým způsobem, třeba i účastí v protestním pochodu za boj proti změně klimatu. K současnému dění se však můžete vyjádřit i online. Zde se dozvíte, jak.

Vyjádřete svůj názor

Mladí lidé v poslední době aktivně upozorňují na několik zásadních témat a požadují změnu statu quo. Jde například o téma diskriminace (#BlackLivesMatter), rovnosti žen a mužů (#MeToo) nebo boje proti změně klimatu (#FridaysForFuture). Každé z těchto témat s sebou nese silné poselství. Jedná se o závažné otázky, na které je nutné upozornit a které si vyžadují rázné kroky. Podporu můžete vyjádřit všem zároveň, vzájemně se to vůbec nevylučuje.

Spojit se s lidmi z celého světa, kterým jde o stejnou věc, je v dnešní době možné pomocí funkce hashtagů. Dané myšlenky tak získají na síle a společně koordinovaným úsilím pak mohou mít i výraznější dopad.

Mladí lidé navíc velmi dobře ovládají nejrůznější digitální nástroje, které jim umožňují šířit osvětu o dané otázce těmi nejvhodnějšími komunikačními kanály, jako jsou například sociální média. Ideální k tomu jsou platformy, jako je TikTok, Instagram či Twitter. Díky nim můžete oslovit široké publikum. Vaše nápady, jak status quo v dané oblasti změnit, tak budou blíže realitě. 

Pokud chcete o svých myšlenkách diskutovat s ostatními, můžete k tomu využít některou z těchto platforem: the 25 Percent ProjectMedia Activism nebo European Youth Ideas. Všechny z nich se snaží podpořit diskusi mladých lidí s poslanci Evropského parlamentu v rámci iniciativy Konference o budoucnosti Evropy. Můžete zde například navrhnout řešení problémů, kterým Evropa v současnosti čelí, a podělit se o své nápady ohledně budoucnosti našeho kontinentu.

Chcete svůj nápad realizovat?

Pokud už máte jasnou představu, jak by bylo možné váš nápad přeměnit v realitu, můžete zahájit online petici prostřednictvím platformy, jako je Change.org.

Ke konkrétní realizaci myšlenky nebo projektu ale budete pravděpodobně potřebovat určitý finanční obnos. Ten můžete získat na některé z těchto stránek: GoFundMe, Goteo nebo Avaaz. Stačí svůj projekt ostatním dobře vysvětlit a přesvědčit je, že stojí za to ho podpořit.

Týká se změna, o kterou se zasazujete, Evropské unie?

V rámci strategie EU pro mládež probíhá Dialog EU s mládeží, jehož cílem je umožnit diskusi mladých lidí s tvůrci politik. Tím se má zajistit, aby se názory a potřeby mladých lidí a mládežnických organizací zohlednily při definování politických opatření EU týkajících se mládeže. Zde najdete kontaktní místa pro dialog EU s mládeží.https://europa.eu/youth/strategy_en 

Kromě sdílení svých myšlenek a názorů se můžete zapojit do diskusí s ostatními mladými lidmi, kteří se také chtějí podílet na formování budoucnosti EU. K tomu vám poslouží například platforma Evropského parlamentu together.eu, která má motivovat k účasti na dění ve společnosti a ke společné demokratické diskusi.

Dále by vás mohla zajímat Evropská občanská iniciativa. Jde o mechanismus, který občanům Unie umožňuje požádat Evropskou komisi, aby přijala opatření a navrhla právní předpisy v oblasti, která dosud není regulována. Na platformě iniciativy může návrh předložit kdokoli. Pak je třeba zahájit informační kampaň a získat podpis od jednoho milionu občanů, a to nejméně ze 7 různých členských zemí Unie. Jakmile návrh tuto podporu získá, musí k němu Evropská komise vyjádřit svůj postoj. 

V neposlední řadě máte možnost kontaktovat některého z poslanců Evropského parlamentu. Jedná se totiž o volené zástupce občanů, kteří mají za úkol zastupovat jejich zájmy při vytváření právních předpisů EU a zajišťovat demokratické fungování ostatních orgánů EU.

Nezapomeňte, že na vaší perspektivě záleží! O svůj názor se můžete podělit klidně hned a to bez ohledu na to, kde se právě nalézáte. Stačí si zvolit komunikační kanál, který vám nejlépe vyhovuje!