Skip to main content
© Photo by Daniel Josef on Unsplash © Photo by Daniel Josef on Unsplash

Online aktivizmus

Posledná aktualizácia piatok, 11/06/2021

Jednoducho povedané, aktivizmus naberá na aktivite a zosilňuje váš hlas na mobilizáciu ľudí a v konečnom dôsledku aj na získanie politického vplyvu. Online aktivizmus teda znamená používať digitálne nástroje, napríklad sociálne médiá, blogy, diskusné platformy či petície, ako prostriedok na zmenu, ktorú chcete dosiahnuť.

Chcete mať vplyv na svoju miestnu komunitu? Chcete dosiahnuť zmeny v Európe alebo na celom svete? Váš hlas je dôležitý. Existujú rôzne spôsoby, ako na seba upútať pozornosť, napríklad pochodom na zmenu klímy. Dá sa to robiť aj online, a my vám povieme, ako.

Sila vášho posolstva

V poslednom čase sme svedkami aktivity a tlaku mladých ľudí na zmenu pri rôznych témach, napríklad diskriminácii (#BlackLivesMatter), rodovej rovnosti (#MeToo) či zmene klímy (#FridaysForFuture). Tieto akcie sa navzájom nevylučujú, takže môžete podporiť všetky. Každá z nich nesie silné a potrebné posolstvo a opatrenia.

Používanie spoločných hashtagov pomáha spájať ľudí na celom svete, ktorí sa angažujú za tú istú vec. Takto sa stanú silnejšími, jednotnejšími a budú môcť koordinovať opatrenia tak, aby dosiahli väčší vplyv.

Mladí ľudia vedia najlepšie, ako prispôsobiť posolstvá a vytvoriť vplyv prostredníctvom rôznych digitálnych nástrojov a kanálov sociálnych médií. Využite teda svoj výnimočný talent a šírte posolstvo ďalej! Na zvyšovanie informovanosti a pritiahnutie pozornosti na situácie, ktoré chcete zmeniť, môžete využiť napríklad TikTok, Instagram alebo Twitter. 

Ak chcete rozvíjať ďalej svoje nápady a prehĺbiť svoje argumenty, môžete o nich spoločne diskutovať na platformách, ako napríklad: Projekt 25 Percent Media Activism alebo Myšlienky európskej mládeže, ktoré sú vaším prepojením s Európskym parlamentom v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. Môžete navrhnúť vlastné nápady na riešenie problémov, ktorým Európa čelí dnes, ako aj svoju predstavu, ako by mala vyzerať zajtra.

Urobte ďalší krok a uveďte svoj nápad do života

Ak je váš nápad spojený s konkrétnym projektom alebo nápadom, ktorý možno realizovať v určitom časovom rámci, môžete podať online petíciu prostredníctvom platforiem ako napríklad Change.org.

Na realizáciu svojho nápadu alebo projektu budete potrebovať najmä finančnú pomoc. Existujú platformy, cez ktoré môžete šíriť informácie o tom, čo chcete robiť, a získať podporu, napríklad GoFundMe, Goteo alebo Avaaz.

Súvisí zmena, ktorú chcete uskutočniť, s EÚ?

Existuje iniciatíva európsky dialóg s mládežou v rámci stratégie EÚ pre mládež, ktorej cieľom je umožniť dialóg medzi mladými ľuďmi a tvorcami politík. Je to spôsob, ako zabezpečiť, aby sa stanoviská, názory a potreby mladých ľudí a mládežníckych organizácií zohľadňovali pri vymedzovaní politík EÚ v oblasti mládeže. Tu si môžete pozrieť kontaktné miesta pre európskeho dialógu s mládežou

Popri výmenách nápadov a názorov sa môžete spolu s ostatnými zapojiť do ďalších angažovaných diskusií a formovať tak súčasnosť a budúcnosť EÚ, napríklad na platforme together.eu, ktorú zaviedol Európsky parlament s cieľom podnietiť demokratickú účasť a spojiť občanov.

využiť môžete aj európsku iniciatívu občanov, mechanizmus EÚ, ktorým je možné požiadať Európsku komisiu, aby v nejakej veci, ktorá ešte nie je regulovaná, prijala opatrenia a navrhla právne predpisy. Možnosť predložiť návrh, začať kampaň a začať zbierať jeden milión podpisov z najmenej 7 rôznych krajín EÚ je na tejto platforme otvorená pre každého. Len čo váš návrh túto hranicu dosiahne, bude sa k nemu musieť vyjadriť Európska komisia. 

V neposlednom rade je možné kontaktovať poslancov Európskeho parlamentu, pretože sú volení občanmi na to, aby zastupovali ich záujmy v súvislosti s tvorbou právnych predpisov EÚ a dohliadali na to, aby ostatné inštitúcie EÚ pracovali demokraticky.

Pamätajte, že aj na vašom hlase záleží a že sa môžete vyjadriť bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate. Stačí si len vybrať prostriedky, ktoré vám a vašej veci vyhovujú najviac.