Skip to main content
© Photo by Daniel Josef on Unsplash © Photo by Daniel Josef on Unsplash

Aktyvumas internete

Atnaujinta Penktadienis, 11/06/2021

Paprastai tariant, būti aktyviam – tai imtis veiksmų ir išsakyti savo nuomonę, kad sutelktumėte žmones ir galiausiai prisidėtumėte prie politinių procesų. Taigi, būti aktyviam internete – tai siekti naudotis skaitmeninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, socialine žiniasklaida, tinklaraščiais, diskusijų platformomis ir peticijomis kaip priemone siekti pokyčių, kuriuos norėtumėte išvysti.

Ar norite daryti poveikį vietos bendruomenei? Ar norite pokyčių Europoje arba visame pasaulyje? Jūsų nuomonė svarbi. Yra įvairių būdų užtikrinti, kad jūsų balsas būtų išgirstas, pavyzdžiui, dalyvauti eisenose, kuriomis siekiama atkreipti dėmesį į klimato kaitą. Imtis veiksmų galima daryti ir internetu – sužinokite, kaip.

Jūsų žinios galia

Pastaruoju metu jaunimas gali prisijungti prie įvairių veiksmų ir iniciatyvų, pavyzdžiui, tokiose srityse kaip kova su diskriminacija (#BlackLivesMatter ), lyčių lygybė (#MeToo) arba klimato kaita (#FridaysForFuture). Šie veiksmai ir iniciatyvos nėra tarpusavyje nesuderinami, todėl galite remti juos visus; kiekvienu iš jų siekiama siųsti stiprią bei reikalingą žinią ir imtis reikiamų veiksmų.

Naudojantis įprastais saitažodžiais padedama visame pasaulyje suburti žmones, kurie siekia tų pačių tikslų. Taip jie kartu tampa stipresni ir gali koordinuoti veiksmus, kad užtikrintų didesnį poveikį.

Jaunimas yra geriausiai pasirengęs suvokti, kaip pritaikyti žinią ir daryti poveikį įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis ir socialinės žiniasklaidos kanalais, todėl pasinaudokite savo išskirtiniais gebėjimais ir skleiskite žinią! Pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose „TikTok“, „Instagram“ ar „Twitter“ galite didinti informuotumą ir kalbėti apie dalykus, kuriuos norėtumėte pakeisti. 

Jei norite išplėtoti savo idėją ir plačiau pristatyti savo argumentus, galite dalytis informacija ir diskutuoti naudodamiesi platformomis „the 25 Percent Project“, „Media Activism“ arba „European Youth Ideas“, kurios jums padeda palaikyti ryšį su Europos Parlamentu Konferencijos dėl Europos ateities kontekste. Galite teikti pasiūlymų dėl Europai šiandien aktualių dalykų ir dalytis mintimis apie ateities Europą.

Ženkite žingsnį pirmyn ir įgyvendinkite savo idėją

Jei jūsų idėja susijusi su konkrečiu projektu ar jei tai idėja, kurią galima įgyvendinti per tam tikrą laikotarpį, galite inicijuoti internetinę peticiją pasinaudodami tokiomis platformomis kaip Change.org.

Kad galėtumėte įgyvendinti savo idėją ar projektą, jums pirmiausiai reikės finansinės paramos. Yra platformų, kuriose galite skleisti informaciją apie tai, ko norite imtis, ir sutelkti paramą savo idėjai, pavyzdžiui, „GoFundMe“, „Goteo“ arba „Avaaz“.

Ar pokyčiai, kuriuos norite išvysti pasaulyje, susiję su ES?

ES jaunimo dialogas – tai jaunimo ir sprendimus priimančių asmenų dialogas, įgyvendinamas pagal ES jaunimo strategiją. Juo siekiama užtikrinti, kad apibrėžiant ES jaunimo politiką būtų atsižvelgiama į jaunimo ir jaunimo organizacijų nuomonę, požiūrį ir poreikius. Čia galite rasti informaciją apie ES jaunimo dialogo kontaktinius centrus

Galite ne tik pasidalyti savo idėjomis ir nuomonėmis, bet ir rengti kitas diskusijas konkrečiomis temomis su kitais asmenimis ir prie tų diskusijų prisijungti, kad galėtumėte prisidėti prie ES dabarties ir ateities formavimo, pavyzdžiui, platformoje together.eu, kurią inicijavo Europos Parlamentas, kad paskatintų demokratinį dalyvavimą ir suvienytų piliečius.

Taip pat galite prisijungti prie Europos piliečių iniciatyvos. Tai ES mechanizmas, pagal kurį Europos Komisija raginama imtis veiksmų ir siūlyti teisės aktus kokioje nors dar nereglamentuotoje srityje. Platformoje bet kas gali pateikti pasiūlymą, pradėti kampaniją ir inicijuoti milijono parašų rinkimą bent 7 skirtingose ES šalyse. Kai jūsų pasiūlymas pasieks tikslą, Europos Komisija turės pareikšti savo poziciją. 

Galiausiai galite susisiekti su Europos Parlamento nariais, nes jie yra piliečių išrinkti atstovai, atstovaujantys žmonių interesams ES teisėkūros procese ir siekiantys užtikrinti, kad kitos ES institucijos veiktų demokratiškai.

Nepamirškite, kad jūsų balsas svarbus ir kad jis gali būti išgirstas, kad ir kur esate; tereikia pasirinkti priemones, kurios geriausiai tinka jums ir jūsų tikslui pasiekti!