Skip to main content
© European Union © European Union

Mikä on EU:n nuorisodialogi?

Päivitetty viimeksi Perjantai, 05/04/2024

EU:n nuorisodialogi on nuorten ja päätöksentekijöiden välinen keskustelufoorumi. Se on kehitetty EU:n nuorisostrategian puitteissa.

Miksi EU:n nuorisodialogia tarvitaan?

Nuorisodialogin avulla tuetaan nuorten ja nuorisojärjestöjen näkemysten ja tarpeiden huomioon ottamista EU:n nuorisopolitiikassa.

EU:n nuorisostrategiassa (2019–2027) keskitytään kolmeen avainalueeseen: nuorten osallistumiseen, yhteisiin hankkeisiin muiden nuorten kanssa ja vaikutusmahdollisuuksiin. Se tukee EU-maiden yhteistyötä nuorisokysymyksissä.

Miten se toimii?

Nuorten ja päätöksentekijöiden vuoropuhelua käydään 18 kuukauden jaksoissa. Jokaisessa jaksossa keskitytään johonkin teemaan, josta EU-maiden nuorisoministerit ovat sopineet.

Nykyinen teema (1.7.2023–31.12.2024) on “Tarvitsemme nuoria”.

Kantava teema liittyy suoraan nuorisotavoitteiseen numero 3: Osallisuutta edistävät yhteiskunnat.

Nuorisodialogiin voivat osallistua kaikki nuoret, myös ne, joilla on vähemmän mahdollisuuksia toimia tai jotka eivät ole vielä aktiivisesti mukana toiminnassa. Nuorisodialogista vastaavat kaikissa EU-maissa kansalliset työryhmät, jotka järjestävät kuulemisia ja yhteisiä tilaisuuksia nuorille, nuorisojärjestöille ja päätöksentekijöille.

EU:n nuorisodialogin toteuttamista johtaa EU:n neuvoston puheenjohtajamaiden kolmikko (edellinen, senhetkinen ja tuleva puheenjohtajamaa). Toimintaa koordinoidaan yhdessä Euroopan komission ja kansallisten toimistojen kanssa samoin kuin Euroopan nuorisofoorumin ja muiden nuorisoalan kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa.

Miten voin osallistua?

Nuorisodialogiin osallistuminen tapahtuu yleensä nuorisojärjestön kautta, yleensä kansallisella tasolla. Jos haluat osallistua nuorisodialogiin joko organisaationa tai yksityishenkilönä, ota yhteyttä kansalliseen nuorisoneuvostoon.

Kansallisten nuorisoneuvostojen yhteystiedot ovat täällä.

Joissain tapauksissa osallistuminen on mahdollista myös EU:n tasolla, kansainvälisen valtiosta riippumattoman nuorisojärjestön kautta. Tämä riippuu nuorisodialogin aiheesta. 

Miten dialogin tuloksia käytetään?

Kansallisten ja EU-tason toimintojen tulokset kootaan yhteen ja analysoidaan, minkä jälkeen niistä keskustellaan edelleen EU:n nuorisokonferensseissa. Nuorten edustajilla ja päätöksentekijöillä on tilaisuus tehdä yhteistyötä ja esittää yhteisen viestin EU:lle. EU:n nuorisokonferenssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Sitä isännöi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana kulloinkin toimiva maa.

Nuorisodialogiin perustuvat päätelmät esitellään EU:n ministerineuvostolle, joka voi hyväksyä nuorten näkemyksiin pohjautuvan poliittisen asiakirjan. Esimerkiksi nuorisodialogin viime jakson aikana vuonna 2018 laadittiin 11 eurooppalaista nuorisotavoitetta, jotka lisättiin EU:n nuorisostrategiaan EU:n neuvostossa käydyn poliittisen prosessin ja keskustelujen jälkeen. Tavoitteeksi asetettiin:

 • EU:n tuominen lähelle nuoria
 • Kaikkien sukupuolten välinen yhdenvertaisuus
 • Osallisuutta edistävät yhteiskunnat
 • Tiedonsaanti ja rakentava vuoropuhelu
 • Mielenterveys ja hyvinvointi
 • Maaseudun nuorten tukeminen
 • Laatutyöpaikkoja kaikille
 • Laadukas oppiminen
 • Tiloja ja osallistumista kaikille
 • Kestävä vihreä Eurooppa
 • Nuorisojärjestöt ja eurooppalaiset ohjelmat

Tutustu EU:n nuorisodialogin kirjastoon.

EU:n nuorisostrategia edistää nuorten vision toteuttamista käyttämällä EU:n poliittisia välineitä ja tukemalla kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimia.