Skip to main content
© European Union © European Union

X’inhu d-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ?

L-aħħar aġġornament sar fi Il-Ġimgħa, 23/09/2022

Id-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ hu mekkaniżmu ta’ djalogu bejn iż-żgħażagħ u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet li qed iseħħ fil-qafas tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ.

Għaliex id-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ?

Dan hu mod kif jiġi żgurat li l-opinjoni, il-veduti u l-ħtiġijiet taż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ jiġu kkunsidrati fid-definizzjoni tal-politiki tal-UE dwar iż-żgħażagħ.

Dan isostni l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2019-2027 li tiffoka fuq tliet oqsma prinċipali - “il-konnessjoni, l-involviment u l-kompetenza” u tħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE fir-rigward tal-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw iż-żgħażagħ.

Kif isir?

Id-djalogu ma’ dawk li jfasslu l-politika u attivitajiet oħrajn ta’ djalogu jseħħu f’ċikli ta’ ħidma ta’ 18-il xahar. Kull ċiklu jiffoka fuq tema differenti stabbilita mill-Kunsill tal-Ministri taż-Żgħażagħ.

Dak attwali (mill-bidu tal-2022 sa nofs l-2023) hu “Ewropa Sostenibbli u Ekoloġika”.

Il-prijorità tematika hi għalhekk marbuta direttament mal-Għanijiet dwar iż-Żgħażagħ numru 3: Soċjetajiet Inklużivi u numru 10 Ewropa Ekoloġika Sostenibbli.

Id-Djalogu maż-Żgħażagħ għandu l-għan li jindirizza liż-żgħażagħ kollha, inklużi dawk b’anqas opportunitajiet u dawk li bħalissa mhumiex involuti u mhumiex attivi. F’kull Stat Membru, il-proċess hu organizzat mill-gruppi nazzjonali ta’ ħidma li huma responsabbli mill-konsultazzjonijiet u l-attivitajiet f’pajjiżhom maż-żgħażagħ, l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u dawk li jfasslu l-politika.

It-Tliet Presidenzi jieħdu r-rwol ewlieni fir-rigward tat-tmexxija tal-implimentazzjoni tad-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenziji Nazzjonali, kif ukoll mal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ u ma’ rappreżentanti oħrajn tas-soċjetà ċivili taż-żgħażagħ, fi ħdan grupp ta’ koordinazzjoni.

X’inhu l-eżitu?

Ladarba jitkomplew l-attivitajiet nazzjonali u Ewropej, ir-riżultati jiġu kkompilati, analizzati u diskussi aktar waqt il-Konferenzi taż-Żgħażagħ tal-UE. Hemmhekk, ir-rappreżentanti taż-żgħażagħ u dawk li jfasslu l-politika għandhom l-opportunità li jaħdmu flimkien u jippreżentaw messaġġ konġunt lill-UE. Dawn il-konferenzi jsiru darbtejn fis-sena u huma ospitati mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-UE.

Il-konklużjonijiet ibbażati fuq l-attivitajiet tad-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ se jiġu ppreżentati lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill imbagħad jista’ jadotta dokument ta’ politika li jkun fih l-opinjonijiet taż-żgħażagħ. Pereżempju, l-aħħar ċiklu ra l-ħolqien ta’ 11-il Għan dwar iż-Żgħażagħ fl-2018 li mbagħad żdiedu mal-Istrateġija tal-UE dwar iż-Żgħażagħ wara proċess politiku u negozjati fil-Kunsill tal-UE:

 • Konnessjoni bejn l-UE u ż-Żgħażagħ
 • Ugwaljanza għall-Ġeneri Kollha
 • Soċjetajiet Inklużivi
 • Informazzjoni u Djalogu Kostruttiv
 • Saħħa Mentali u Benessri
 • Appoġġ għall-Iżvilupp taż-Żgħażagħ Rurali
 • Impjieg ta’ Kwalità għal Kulħadd
 • Tagħlim ta’ Kwalità
 • Spazju u Parteċipazzjoni għal Kulħadd
 • Ewropa Ekoloġika Sostenibbli
 • Organizzazzjonijiet taż-Żgħażagħ u Programmi Ewropej

 

L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ tikkontribwixxi biex issir realtà l-viżjoni taż-żgħażagħ billi jiġu mobilizzati l-istrumenti ta’ politika fil-livell tal-UE kif ukoll billi jiġu inċitati l-azzjonijiet tal-partijiet ikkonċernati fuq livell nazzjonali, reġjonali u lokali.