Skip to main content
© European Union © European Union

În ce constă dialogul UE cu tinerii?

Ultima actualizare Vineri, 23/09/2022

Dialogul UE cu tinerii este un mecanism de comunicare între tineri și factorii de decizie și se desfășoară în cadrul Strategiei UE pentru tineret.

De ce un dialog al UE cu tinerii?

Este o modalitate de a garanta că opiniile, punctele de vedere și nevoile tinerilor sunt luate în considerare atunci când se definesc politicile UE în domeniul tineretului.

Dialogul sprijină implementarea Strategiei UE pentru tineret 2019-2027, care se axează pe trei elemente esențiale – conectare, mobilizare și autonomie – și încurajează țările UE să coopereze cu privire la toate aspectele de interes pentru tineri.

Cum se desfășoară?

Dialogul cu factorii de decizie și alte activități de comunicare se desfășoară în cicluri de 18 luni. Fiecare dintre acestea pune accent pe o temă diferită, stabilită de Consiliul Tineret, care reunește miniștrii statelor membre UE responsabili cu domeniul tineretului.

Tema actuală (care va fi abordată de la începutul lui 2022 până la jumătate lui 2023) este „O europă durabilă și ecologică”.

Prin urmare, prioritatea tematică este direct legată de obiectivul pentru tineret nr. 3 - Societăți favorabile incluziunii și de obiectivul numărul 10 - Europa verde și durabilă.

Această inițiativă se adresează tuturor tinerilor, inclusiv celor defavorizați și celor care nu se implică momentan în mod activ. În fiecare stat membru, acțiunile sunt organizate de grupuri naționale de lucru care răspund de desfășurarea consultărilor și activităților cu tinerii, cu organizațiile de tineret și cu factorii de decizie politică.

Trioul de președinții joacă un rol esențial în materie de coordonare a implementării dialogului UE cu tinerii, colaborând îndeaproape cu Comisia Europeană, cu agențiile naționale, cu Forumul European de Tineret și cu alți reprezentanți ai societății civile, în cadrul unui grup de coordonare.

Care sunt rezultatele dialogului?

Odată finalizate activitățile naționale și europene, rezultatele sunt compilate, analizate și discutate în cadrul conferințelor UE privind tineretul. Reprezentanții tinerilor și factorii de decizie politică au astfel ocazia de a lucra împreună și de a prezenta un mesaj comun către UE. Aceste conferințe au loc de două ori pe an și sunt găzduite de țara care deține președinția UE.

Concluziile bazate pe activitățile desfășurate în cadrul dialogului cu tinerii vor fi transmise Consiliului Uniunii Europene. Acesta ar putea apoi să adopte un document de orientare care să includă punctele de vedere ale tinerilor. De exemplu, ultimul ciclu, cel din 2018, s-a finalizat cu elaborarea a 11 obiective de tineret, care au fost apoi adăugate la Strategia UE în domeniul tineretului, în urma unui proces politic și a unor negocieri în cadrul Consiliului UE:

 • Conectarea UE cu tinerii
 • Egalitatea de gen
 • Societăți favorabile incluziunii
 • Informare și dialog constructiv
 • Sănătate mintală și stare de bine
 • Susținerea tinerilor din zonele rurale
 • Locuri de muncă de calitate pentru toți
 • Învățare de calitate
 • Spațiu și participare pentru toți
 • Europa verde și durabilă
 • Organizațiile de tineret și programele europene de tineret

 

Strategia UE pentru tineret contribuie la realizarea viziunii tinerilor, mobilizând instrumentele de politică existente la nivelul UE și încurajând părțile interesate să acționeze pe plan național, regional și local.