Skip to main content
© European Union © European Union

Kas yra ES jaunimo dialogas?

Atnaujinta Penktadienis, 23/09/2022

ES jaunimo dialogas – tai jaunimo ir už sprendimus atsakingų asmenų dialogas, kuris vyksta pagal ES jaunimo strategiją.

Kodėl rengiamas ES jaunimo dialogas?

Tai būdas užtikrinti, kad apibrėžiant ES jaunimo politiką būtų atsižvelgiama į jaunimo ir jaunimo organizacijų nuomonę, požiūrį ir poreikius.

Tai padeda įgyvendinti 2019–2027 m. ES jaunimo strategiją, kurios trys pagrindinės sritys yra „įtraukti, susieti, suteikti galių“ ir pagal kurią skatinamas ES šalių bendradarbiavimas visais su jaunimu susijusiais klausimais.

Kaip tai vyksta?

Dialogas su politikos formuotojais ir kita dialogo veikla vyksta 18 mėnesių darbo ciklais. Kiekviename cikle daugiausiai dėmesio skiriama konkrečiai už jaunimo reikalus atsakingų ministrų tarybos nustatytai temai.

Dabartinis ciklas (nuo 2022 m. pradžios iki 2023 m. vidurio) – „Bendra veikla siekiant tvarios ir įtraukios Europos“.

Todėl teminis prioritetas yra tiesiogiai susijęs su 3 jaunimo tikslu „Įtraukios visuomenės“ ir 10 jaunimo tikslu „Tvari žalioji Europa“..

Į jaunimo dialogą siekiama įtraukti visus jaunuolius, įskaitant turinčius mažiau galimybių ir šiuo metu neužsiimančius jokia aktyvia veikla. Kiekvienoje valstybėje narėje šį procesą organizuoja nacionalinės darbo grupės, atsakingos už savo šalyje vykdomas konsultacijas ir darbą su jaunimu, jaunimo organizacijomis ir politikos formuotojais.

Trijų paeiliui pirmininkaujančių valstybių narių grupė vadovauja ES jaunimo dialogo įgyvendinimui, koordinavimo grupėje glaudžiai bendradarbiaudama su Europos Komisija ir nacionalinėmis agentūromis, taip pat su Europos jaunimo forumu ir kitais jaunimo pilietinės visuomenės atstovais.

Kokių rezultatų galima tikėtis?

Pasibaigus nacionalinio ir Europos masto veiklai, jos rezultatai parengiami, analizuojami ir toliau svarstomi ES jaunimo konferencijose. Jose jaunimo atstovai ir politikos formuotojai turi galimybę kartu dirbti ir Europos Sąjungai pateikti bendrą poziciją. Šios konferencijos vyksta dukart per metus, jas organizuoja ES Tarybai pirmininkaujanti šalis.

ES jaunimo dialogo veikla pagrįstos išvados bus pateiktos Europos Sąjungos Tarybai. Po to Taryba gali priimti politikos dokumentą, kuriame būtų pateikta jaunimo nuomonė. Pavyzdžiui, per paskutinį ciklą 2018 m. buvo suformuluota 11 jaunimo tikslų, kurie po politinio proceso ir derybų ES Taryboje buvo įtraukti į ES jaunimo strategiją:

 • ES susiejimas su jaunimu;
 • lyčių lygybė;
 • įtrauki visuomenė;
 • informavimas ir konstruktyvus dialogas;
 • psichikos sveikata ir gerovė;
 • kaimo jaunimo pažanga;
 • kokybiškas užimtumas visiems;
 • kokybiškas mokymasis;
 • visiems skirta erdvė ir visų dalyvavimas;
 • tvari žalia Europa;
 • jaunimo organizacijos ir Europos programos.

 

ES jaunimo strategija padeda sutelkti ES lygmens politikos priemones, skatinti suinteresuotųjų subjektų veiksmus nacionaliniu, regioniniu bei vietos lygmenimis ir taip įgyvendinti jaunimo viziją.